Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINSES SOPHIE


1890
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 27 September vertrokken van Amsterdam naar Batavia
1891
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam den 8 April aangekomen te Gennua den 5 Mei 1891
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 6 Juni
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 12n Aug. en aangekomen te Genua den 9n Sept.
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 10en Oct.
1892
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 10 Jan. 1892
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 12en Maart
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 14den Juni
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" den 16 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam 17 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 19 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1893
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 20 Febr.
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Amsterdam naar Batavia den 25sten Maart
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam 27 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 29 Juni
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 31 Oct.
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar [Amsterdam naar] Batavia den 2en Dec.
1894
THUISREIS * per ss. "Sophie" vertrokken van Batavia 7 Febr. en aangekomen te Genua 5 Maart
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 7en April
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 10 Juli van Batavia te Genua aangekomen
UITREIS *per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 12 Nov.
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Amsterdam naar Batavia den 15en Dec.
1895
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Amsterdam naar Batavia 20 April
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 26 Juni van Batavia naar Amsterdam en 22 Juli aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 23 November
1896
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 28 Dec. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam 29 Maart te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 2 dezer van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Genua en Amsterdam
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 19 Sept. van Amsterdam naar Batavia
1897
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" van Batavia naar Amsterdam 23 dezer te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 23 Januari van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 15 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 14 Juli van Batavia naar Genua en Amsterdam
UITREIS *per ss. "Prinses Sophie" 4 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophië" 3 Nov. van Batavia naar Amsterdam 27 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 25 December van Amsterdam naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 23 Febr. van Batavia naar Amsterdam 18 Mrt. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie' 16 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 15 Juni van Batavia naar Amsterdam 9 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 6 Augustus van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 5 Oct. van Batavia naar Amsterdam 30 Oct. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 10 December van Amsterdam naar Batavia
1899
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 31 Mei van Batavia naar Amsterdam en aangek. te Genua 26 Juni
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 22 Juli bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 20 Sept. van Batavia naar Amsterdam aangek. te Genua 5 Oct.
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 11 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1900
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 10 Jan. van Batavia naar Amsterdam 8 Febr. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 3 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 2 Mei van Batavia en 27 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 23 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 22 Aug. van Batavia 17 Sept. van Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 13 October van Amsterdam , 25 October van Genua
1901
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 12 December van Batavia en 5 Januari van Genua
UITREIS *per ss. "Prinses Sophie" 2 Febr. van Amsterdam en 14 Febr. van Genua
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 25 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 24 Juli van Batavia 19 Aug. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 14 September van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 13 Nov. van Batavia 7 Dec. te Genua
1902
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 4 Januari van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 5 Maart aangekomen te Genua 28 Maart 1902
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 26 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 25 Juni vertrokken van Batavia en 20 Juli aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 16 Augustus 1902 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 15 Oct. vertrokken van Batavia en 7 Nov. 1902 aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" 6 December 1902 vertrokken van Amsterdam naar Batavia
1903
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 4 Febr. 1903 van Batavia en aangekomen 27 Febr. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 28 Maart 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 27 Mei 1903 van Batavia en aangekomen 22 Juni te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 18 Juli 1903 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" 17 September 1903 vertrokken van Batavia en 13 October 1903 te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 7 Nov. 1903 van Amsterdam naar Batavia
1904
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 7 Jan. 1904 van Batavia en aangekomen 1 febr. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 27 Febr. 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 28 April en aangekomen te Genua 23 Mei 1904
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 18 Juni 1904 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 18 Aug. 1904 van Batavia en aangekomen 15 Sept. te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 8 Oct. 1904 van Amsterdam naar Batavia
1905
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 8 December 1904 en aangekomen te Genua 2 Januari 1905
UITREIS *per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 28 Januari 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 30 Maart 1905 en aangekomen te Genua 24 April
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 20 Mei 1905 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 20 Juli 1905 van Batavia en aangekomen 17 Augustus te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 9 Sept. 1905
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 9 November en aangekomen te Genua 3 December 1905
1906
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 30 Dec. 1905
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 1 Maart en aangekomen te Genua 26 Maart 1906
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 21 April 1906
THUISREIS * per ss. ''Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 21 Juli en aangekomen te Genua 19 Juli 1906
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 4 Aug. van Amsterdam via Southampton en Marseille naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 3 October en aangekomen te Marseille 26 October 1906
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken 17 November 1906 van Amsterdam naar Batavia
1907
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 17 Januari en aangekomen te Genua 11 Februari 1907
UITREIS * per ss. "Prinses Sophie" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 9 Maart 1907
THUISREIS * per ss. "Prinses Sophie" vertrokken van Batavia 9 Mei en aangekomen te Genua 3 Juni 1907

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.