Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINS WILHELMINA


1889
UITREIS * per ss. "Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 27 April
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua, den 8e Dec.
1890
UITREIS * per ss. "Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 18 Jan.
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 26 Maart en aangekomen te Genua 23 April
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Amsterdam naar Batavia den 7den Juni
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 13 September 1890
1891
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 14 Maart
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 20 Mei en aangekomen te Genua den 21 Juni
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 22 Oct.
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken 21 Nov. van Amsterdam naar Batavia
UITREIS *
1892
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 24 Febr. (Nederlandsche Mail)
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken 9 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 15 Juni van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 13den Augustus
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam 18 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 17 Dec.
1893
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 23 Maart
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 22n April
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 28en Juli
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 26 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 28sten Nov.
1894
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 30 Dec. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia aangekomen te Genua 4 April
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 5 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam den 11en Juli en aangekomen te Genua de 10en Augustus 1894
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Amsterdam naar Batavia 8 Sept.
THUISREIS * per s.s. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Europa
1895
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 12 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Nederland Maart 1895 en aangekomen te Genua den 15 April 1895
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Amsterdam naar Batavia den 18en Mei
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 21 Sept. van Amsterdam naar Batavia
1896
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Amsterdam 23 Dec. aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 25 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua den 28 April
UITREIS * per ss. "Prinses Wilhelmina" 30 Mei van Amsterdam naar Batavia

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.