Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

REMBRANDT


1906
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 20 en Oct. 1906
1907
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 20 December en aangekomen te Genua 13 Januari 1907
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 9en Februari 1907
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 11 April en aangekomen te Genua 4 Mei 1907
UITREIS * per ss. "Rembrandt" bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia dd 1 Juni 1907
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 1 Aug. en aangekomen te Genua 26 Aug. 1907.
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken 21 September 1907 van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 21 Novmber1907 en aangekomen te Genua 13 december 1907
1908
UITREIS * per ss "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 11 Januari 1908
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 12 Maart 1908 en aangekomen te Genua 4 April 1908.
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 2 Mei 1908
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 2 Juli 1908 en aangekomen te Genua 26 Juli 1908
UITREIS * per ss "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 23 Aug. 1908
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 22 October en aangekomen te Genua 14 November 1908
UITREIS * er ss. "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 12 Dec. 1908
1909
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 11 Februari 1909 en aangekomen te Genua 7 Maart 1909
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam 3 April 1909
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 3 Juni en aangekomen te Genua 27 Juni 1909
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 24 April 1909
THUISREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken van Batavia 23 September en aangekomen te Genua 17 October 1909
UITREIS * per ss. "Rembrandt" vertrokken 13 November 1909 van Amsterdam naar Batavia
1910
THUISREISa * vertrokken van Batavia 13 Januari en aangekomen te Genua 5 Februari (suppletie)
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 5 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 5 Maart
THUISREIS * vertrokken van Batavia 5 Mei en aangekomen te Genua 28 Mei
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 25 Juni
THUISREIS * vertrokken van Batavia 25 Augustus en aangekomen te Genua 18 Sept.
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 29 Oct.
1911
THUISREIS * vertrokken van Batavia 29 Dec. 1910 en aangekomen te Genua 22 Jan.
UITREIS * dat 18 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 20 April vertrokken van Batavia en 13 Mei te Genua aangekomen
UITREIS * dat 10 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 5 Sept. te Genua aangekomen.
UITREIS * dat 30 Sept. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 26 Dec. Algiers gepasseerd (Java Bode)
1912
UITREIS * dat 20 Jan. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 21 Maart van Batavia vertrokken en 13 April te Genua aangekomen
UITREIS * dat 11 Mei v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia n. Nederland en 5 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 31 Aug. van Amsterdam naar Java vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 31 Oct. en aangekomen te Genua 23 Nov.
UITREIS * dat 21 December van Amsterdam naar Batavia vertrok (ongecorrigeerd)
1913
THUISREIS * 20 Febr. v. Batavia n. Amsterdam vertrokken en aangekomen te Genua 15 Maart
UITREIS * dat 12 April v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 6 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * dat 2 Augustus v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 2 October van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 25 October
UITREIS * dat 22 Nov. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
1914
THUISREIS * vertrokken van Batavia 22 Jan., aangekomen te Genua 14 Febr.
UITREIS * dat 14 Maart v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * 14 Mei van Batavia vertrokken en 7 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * dat 4 Juli naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 2 Sept. en aangekomen te Gravesend 8 Oct. Onderstaande passagiers zijn gedeeltelijk te Genua en te Gravesend gedebarkeerd, welke laatste reis per Batavierlijn of eenige andere lijn naar Holland hebben voortgezet
UITREIS * dat 24 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1915
UITREIS * dat 13 Febr. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 13 April en voor het meerendeel d.d. 10 Mei te Genua gedebarkeerd
UITREIS * dat 5 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 5 Aug. van Batavia vertrokken en 15 Sept. te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 25 September van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1916
UITREIS * dat 21 Januari van Amsterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop vertrekt
THUISREIS * 27 Mei v. Java te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 10 Juni van Amsterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop vertrekt
THUISREIS *
UITREIS * dat 1 December van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
1917
?THUISREIS? * 14 Maart (uit de Javabode 13 Maart)
1918
THUISREIS * dd. 25 Mei van Batavia naar San Francisco vertrokken, via Singapore, Nagasaki, Yokohama, Honolulu.
THUISREIS * 21 Sept. van Batavia naar San Francisco, via Singapore, Manilla, Hongkong, Nagasaki, Yokohama en Honolulu
1919
THUISREIS * 13 Febr. v. Batavia n. Amsterdam vertrokken
UITREIS * bestemd 26 April van Amsterdam naar Batavia te vertrekken
THUISREIS * van Java naar Amsterdam, 7 Aug. v.m. 8 u. Ouessant gepasseerd
UITREIS * dat 23 dezer (Aug.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 22 October van Batavia vertrokken en dat ongeveer 26 dezer (Nov.) te Amsterdam verwacht wordt (voorloopige passagierslijst)
THUISREISb * 26 Nov. van Batavia te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 20 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1920
THUISREISa * passagiers (zeer voorlopige), 21 Febr. van Batavia vertrokken en dat ongeveer 25 Maart te Amsterdam verwacht wordt [NRC][23 Febr. van Singapore]
THUISREISb * passagierslijst (2de voorloopige), dat ongeveer 25 Maart van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * aangekomen te Amsterdam 25 Maart 1920 [Vad.]
THUISREISd * 28 Maart te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 29 dezer (Mei) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * eerste voorloopige lijst, dd. 29 Juli van Batavia vertrokken, verwacht te Amsterdam dd. 4 September [NRC]
THUISREISb * van Batavia te Amsterdam aangekomen 31 Augustus [NRC]
UITREIS * dat 2 dezer (Okt.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige passagierslijst) dat ongeveer 1 Januari 1921 te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * (tweede voorloopige lijst) dat ongeveer 1 Januari 1921 te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
1921
THUISREIS * aangekomen te Amsterdam dd. 1 Januari [Vad.]
UITREIS * dat 22 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * dat circa 16 April v. Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * dat 18 April van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
(Vad. 3 Mei 1921: Naar de Amsterdamsche correspondent van Aneta verneemt, zullen de REMBRANDT, de VONDEL en de GROTIUS van de Maatschappij NEDERLAND voorzien worden van moderner los- en en laadinrichtingen, daar met het oog op de 8-urendag het verblijf in de havens verkort moet worden. In verband hiermede zijn de passagiers van de VONDEL overgeschreven op de REMBRANDT en die van de REMBRANDT op de VONDEL. Op 28 Mei vertrekt nu de VONDEL, op 11 Juni de REMBRANDT, terwijl het vertrek van de GROTIUS voorloopig vastgesteld is op 29 Augustus.)
(NRC 12-6-1921: Het mailschip van de Stoomv. Maatschappij Nederland dat 2 Juli van Amsterdam naar Nederl.-Indie vertrekt zal Genua aandoen. Het st. REMBRANDT zal het eerste schip zijn, dat de verbinding Genua-Nederl.-Indië welke rijdens den oorlog verbroken werd, weder opent.)
UITREIS * 2 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREIS * dat d.d. 31 Augustus van Batavia naar Amsterdam vertrok en aldaar verwacht wordt op 4 of 5 October a.s. [NRC]
UITREIS * dat 22 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1922
THUISREISa * 28 Jan. te Amsterdam wordt verwacht [Vad.]
THUISREISb * (eerste voorlopige) 28 Dec. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ca. 28 Januari te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * 28 December van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 28 Januari aldaar verwacht wordt [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 18 Februari 1922 [Vad.]
THUISREISa * 10 April van Java naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * passagiers van het st. 'Rembrandt', die te Genua zijn ontscheept (Mei) [NRC]
UITREIS * dat 10 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * 9 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 30 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam dd. 29 November [Vad.] / 29 November van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 29 November van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat circa 30 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1923
UITREIS * dat d.d. 20 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 17 Maart van Batavia vertrok en ongeveer 18 April a.s. te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 12 Mei [Vad.]
THUISREISa * 7 Juli van Batavia naar Amsterdam, 1 Augustus van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 7 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 7 dezer te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 1 September [Vad.]
THUISREISa * 27 October van Batavia, 20 November van Genua naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dd. 27 October '23 van Batavia, 20 Nov. van Genua vertrokken en dd. 28 Nov. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 22 December. [Vad.]
1924
THUISREIS * 16 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 16 Maart te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia 12 April 1924 [Vad.]
THUISREISa * 4 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 30 Juni te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 4 Juni van Batavia vertrokken en ongeveer 7 Juli te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 19 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREIS * 10 Sept. van Batavia naar Amsterdam en ongeveer 11 October a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
THUISREISa * 10 Sept. van Batavia naar Amsterdam en 4 Sept. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 10 Sept. van Batavia vertrokken en ongeveer 11 Oct. a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 25 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1925
THUISREISa * 17 Dec. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * dat 17 December van Batavia vetrok en 16 of 17 Januari te Amsterdam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * 31 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrekkend [Vad.]
THUISREISa * 25 Maart van Batavia, 17 April van Genua naar Amsterdam vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 25 Maart van Batavia n. Amsterdam en dat ongeveer 25 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 9 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam en 25 Juli van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 1 Juli van Batavia vertrokken en dat ongeveer 3 Aug. te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1926
(UITREIS * 1 Mei als snelvrachtdienst ! [pass. 6 Mei Gibraltar])
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam , 29 Juli van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * dd. 5 Juli van Batavia vertrokken en ongeveer 5 Aug. a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * d.d. 21 December van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
1927
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 5 Maart van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 9 Februari van Batavia vertrokken en dat 13 Maart te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 2 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken (extra afvaart) [NRC]
THUISREIS * Batavia naar Amsterdam, 28 Juni van Genua vertrokken [NRC]
THUISREIS * dd. 4 Juni van Batavia vertrokken en 6 Juli te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * 29 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.