Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

RINDJANI


1906
UITREIS * per ss. "Rindjani" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (ca juli)
THUISREIS * per ss. "Rindjani" 5 Sept. van Batavia naar Rotterdam en 30 dito van Marseille vertrokkenbr> UITREISa * per ss. "Rindjani" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
UITREISb * per ss. "Rindjani" 27 October van Rott. naar Ned.- Indië vertrokken
1907
UITREIS * per ss. "Rindjani" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië hebben zich te Rotterdam ingescheept
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Rindjani" 22 Juni van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Rindjani" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. (ca nov)
1908
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Rindjani" 15 Februari van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Rindjani" van Rotterdam naar Ned.- Indië.
THUISREIS * per ss. "Rindjani" 6 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 30 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Rindjani" 10 October van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
1909
THUISREIS * per ss. "Rindjani" 10 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 1 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Rindjani" 30 Januari 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS * per ss. "Rindjani" 1 April van Batavia en 24 April van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Rindjani" 22 Mei 1909 van Rotterdam naar Ned. Indië.
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Rindjani" 11 September 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 4 Dec. te Marseille aangekomen (NRC)
1910
UITREIS * 1 Jan. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 26 Maart van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 23 April van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 17 Juli van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 13 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 6 Nov. van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 3 December van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1911
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 23 Febr. te Marsille aangekomen
UITREIS * 25 Maart van Rotterdam naar Java vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 22 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 15 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 8 Oct. te Marseille aangekomen
UITREIS * 4 Nov. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1912
THUISREIS * 26 Jan. v. Java te Marseille aang.
UITREIS * 24 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 18 Mei te Marseille aangekomen
UITREIS * 13(?) Juni v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 9 Sept, te Marseille aangekomen
UITREIS * 5 Oct. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 27 Dec. v. Java te Marseille aangekomen
1913
UITREIS * 25 Jan. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 18 Apr. (Sept.) van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 17 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 10 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * 6 September v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 28 Nov. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 27 Dec. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1914
THUISREIS * 20 Maart v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 18 April van Rotterdam naar Nederl.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 12 Juli te Marseille aangekomen
UITREIS * dat 6 Aug. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * v. Java n. Nederland, te Londen aangekomen (Nov.)
UITREIS * dat van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok (Nov.)
1915
THUISREIS * 5 Maart v. Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 21 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 22 Juni v. Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 11 Juli v.m. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 15 Oct. van Batavia te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 30 October te vertrekken van Rotterdam naar Ned.-Indië.
1916
THUISREIS * 17 Febr. van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 15 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 24 Mei v. Batavia n. Rotterdam vertrokken, 6 Juli te Falmouth aangekomen
UITREIS * dat 11 Aug. n.m. v. Rotterdam naar Java vertrok
THUISREIS * 25 Oct. van Batavia en 2 Dec. van Las Palmas naar Rotterdam vertrokken
1917
UITREIS * 13 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * op den 10en April des middags ten 12 ure zijn per s.s. 'Rindjani' v. Batavia naar Hongkong vertrokken
1919
THUISREIS * 23 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken., 27 April te Falmouth aangekomen
UITREIS * 24 Mei van Rotterdam naar Java vertrokken
THUISREIS * de 'Rindjani' arriveerde 28 Augustus te Rotterdam
UITREIS * dat 20 Sept. van Rotterdam naar Java vertrok
THUISREIS * van Batavia via Suez naar Rotterdam vertrokken 15 November. (Vad.)
1920
UITREIS * 10 Jan. v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * [31 Maart van Port-Said; pass. 4 April Pantellaria; pass. 8 April Kaap Cavoeiro; pass. 7 April Gibraltar]
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 5 Juni [Vad.]
THUISREIS * [5-6 Sept. te R'dam verwacht]
UITREIS * dat 2 October van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 25 Dec. van Java te Rotterdam aangekomen [NRC]
1921
UITREIS * 22 Januari v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 20 April van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 14 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 2 Juli v. Batavia naar Rotterdam vertrokken en 28/7 te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 20 Aug. v. Rotterdam n. Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 5 Oct. v. Batavia n. Rotterdam vertrokken. en 1 Nov. Gibraltar gepasseerd [NRC]
UITREIS * 26 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1922
THUISREIS * 4 Febr. v. Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * bestemd te vertrekken van Rotterdam naar Ned.-Indië 23 Febr. [Vad.] / dat 23 Febr. van Rotterdam naar Java vertrekt [NRC]
THUISREIS * 8 April v. Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 24 Mei van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREISa * 5 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 5 Juli van Batavia, 30 Juli van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * dat 7 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1923
THUISREIS * 6 December van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * [pass. 12 April Gibraltar; 19 April van Port-Said; pass. 24 April Perim]
THUISREIS * 2 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 8 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 3 Nov. v. Batavia en 28 Nov. v. Marseille n. Amsterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 29 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1924
THUISREIS * 23 Februari van Batavia en 18 dezer van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 28 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 20 Augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
1925
UITREIS * dat 28 Juni van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 13 September van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 17 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1926
THUISREIS * van Java n. Rotterdam, 2 Januari van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 20 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREISa * Batavia n. Rotterdam, 2 Juli van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * 5 Juni van Batavia en 2 Juli van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.