Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

SAMARANG


1889
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië (jan)
THUISREIS * Per Ned. ss."Samarang" naar Nederland
UITREIS * per ss. "Samarang" naar Ned.-Indië de heeren (ca mei)
THUISREIS * per ss. "Samarang" naar Nederland
UITREIS * per ss. "Samarang" vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië 21 Sept.
1890
THUISREIS * per ss. "Samarang"naar Nederland (jan)
UITREIS * per ss. "Samarang" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Samarang" vertrokken van Batavia 16 April aangekomen te Marseille 21 Mei
UITREIS * per Ned. ss. "Samarang" van Rotterdam naar Nederl.-Indië
THUISREIS * per ss. "Samarang" 20 Augustus vertrokken van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. "Samarang" vertrokken den 15 November van Rotterdam naar Nederl. Indië
1891
THUISREIS * er ss. "Samarang" 22 Jan. vertrokken van Batavia
UITREIS * per Ned. ss. "Samarang" van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Samarang" van Batavia naar Nederland 27 Mei
UITREIS * per ss. "Samarang" van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken (ca aug)
THUISREIS * per ss. "Samarang" vertrokken van Batavia naar Nederland (ca nov)
1892
UITREIS * per ss. "Samarang" 26 Dec. van Rotterdam naar Nederl. Indië
THUISREIS * per ss. "Samarang" vertrokken 2 Maart van Batavia aangekomen 31 Maart te Marseille
UITREIS * per ss. "Samarang" naar Ned. Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Samarang" van Rotterdam naar Nederl. Indië
THUISREIS * per ss. "Samarang" van Batavia aangekomen te Marseille 9 Dec. 1892
1893
UITREIS * per ss. "Semarang" den 21en Jan. van Rotterdam naar Ned. Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Samarang" van Batavia 29 Maart aangekomen te Marseille 27 April
UITREIS * per ss. "Samarang" van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Samarang" van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken (ca nov)
1894
UITREIS * per ss. "Samarang" van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken 3 Maart

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.