Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

BURGEMEESTER DEN TEX


1889
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" op reis van Batavia naar Amsterdam
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Burgem. den Tex" vertrokken van Batavia (ca juni)
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 14de Oct.
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 23 November
1890
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 1 Febr. vertrokken van Batavia aangekomen te Genua den 1en Maart
UITREIS * per Ned. ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" den 18den Juni vertrokken van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 30 Augustus
THUISREIS * per ss."Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 4 den December
1891
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Amsterdam naar Batavia den 25sten Jan. vertrokken
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 28 Maart en aangekomen te Genua 25 April
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 23 Mei
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Batavia naar Amsterdam 29 Juli aangekomen te Genua 27 Aug.
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia op 26 Sept.
1892
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 31 Dec. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 30 Jan.
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 3 Mei
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 18en Juni
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 23 Sept.
UITREIS * per ss.'"Burgemeester den Tex" van Amsterdam naar Batavia vertrokken 22 Oct.
1893
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 24 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 25 Febr.
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 31en Mei
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 1 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 3n Oct.
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 4 Nov.
1894
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia aangekomen te Genua den 5n Febr.
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Amsterdam naar Batavia den 10den Maart
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 13 Juni van Genua vertrokken
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 14 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Amsterdam naar Batavia den 17 Nov.
1895
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua den 18en Februari
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Amsterdam naar Batavia 23 Maart
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 29 Mei van Batavia naar Amsterdam 28 Juni aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 27 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 29 October
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 30 November van Amsterdam naar Batavia
1896
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 1en Maart
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 4 April van Amst. n. Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 7 Juli te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 22 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 22 Nov. te Genua aangekomen
1897
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 26 Dec. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 22 dezer te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 17 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 13 Juli
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 7 Aug. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" van Batavia naar Amsterdam 2 Nov. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 27 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1898
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 26 Jan. van Batavia naar Amsterdam 22 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 19 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 18 Mei van Batavia naar Amsterdam en 14 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. Burgemeester den Tex" 9 Juli van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 7 Sept. van Batavia naar Amsterdam 3 Oct. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester de Tex" 29 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1899
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 28 Dec. vertrokken van Batavia naar Amsterdam en 21 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 18 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 19 April van Batavia naar Amsterdam en 14 Mei aangek. te Genua
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 10 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 9 Aug. van Batavia aangek. te Genua 6 Sept.
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 30 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 29 Nov. van Batavia naar Amsterdam 24 Dec. aangekomen te Genua
1900
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 21 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 21 Maart van Batavia naar Amsterdam 14 April te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 26 Mei van Amsterdam
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" vertrokken 25 Juli van Batavia naar Amsterdam en 20 Aug. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 15 Sept. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 14 Nov. van Batavia en 10 Dec. van Genua
1901
UITREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 5 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Burgemeester den Tex" 6 Maart van Batavia en 30 Maart van Genua

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.