Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

SIBAJAK


(TABANAN als reserveschip)
1928
UITREIS * 8 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]|
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 18 April van Marseille vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 18 April van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 16 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 4 Juli van Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREIS * 4 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 26 Juli te Marseille aangekomen [Vad.] [NRC]
UITREIS * 22 dezer (Aug.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 10 Oct. van Batavia n. Rotterdam vertrokken [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 31 Oct. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 28 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
1929
THUISREISa * 16 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 6 Februari van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 6 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 24 April jl. van Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 18 Mei van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 12 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 23 Aug. van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 23 Augustus van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 27 November van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1930
THUISREIS * 15 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 5 Febr. te Marseille aangekomen
UITREIS * 5 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 14 Mei van Marseille vertrokken
UITREIS * motorschip 'Sibajak', 11 Juni van Rotterdamnaar Batavia vertrokken.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 21 Aug. van Marseille vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 21 Augustus van Marseille vertrokken
UITREIS * 17 September van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 5 November van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * 24 Dec. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1931
THUISREISa * 11 Februari van Batavia naar Rotterdam
THUISREISb * v. Batavia naar Rotterdam, 4 Maart van Marseille vertrokken
UITREIS * 1 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 5 Juni van Port-Said vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 10 Juni van Marseille vertrokken
UITREIS * 1 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 12 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 4 Sept. van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 23 Sept. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 1 Nov. van Colombo vertrokken
UITREIS * 30 Dec. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
1932
THUISREISa * 10 Februari van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia n. Rotterdam, 17 Februari van Colombo vertrokken
UITREIS * 23 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 4 Mei van Batavia n. Rotterdam vertrokken
THUISREISb * 4 Mei van Batavia naar Rotterdam, 16 Mei Perim gepasseerd.
UITREIS * 15 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 27 Juli van Batavia n. Rotterdam en 17 Aug. v. Marseille vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 3 Aug. van Colombo vertrokken
UITREIS * 7 September van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 26 October van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 10 Nov. van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 30 November van Rotterdam naar Batavia
1933
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 28 Januari Perim gepasseerd
THUISREISb * 16 Januari van Batavia vertrokken
UITREIS * 22 Febr. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 5 April van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 12 April van Colombo vertrokken
UITREIS * 17 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 15 Juli van Colombo vertrokken
UITREIS * 9 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * naar Rotterdam, 27 Sept. van Colombo vertrokken [10 oct te Marseille; 16 oct te Rotterdam]
UITREIS * 1 Nov. van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam (Dec.)
1934
THUISREISb * 13 December van Batavia en 2 Jan. van Marseille vertrokken
UITREIS * 24 Januari van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 14 Maart van Colombo vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam en 29 dezer (Mrt.) van Tanger vertrokken [p. 19 maart Perim; 23 maart van Port Said; 27 maart van Marseille]
UITREISa * Passagiers voor Deli. Ondervolgende passagiers van het m.s. Sibajak, 18 April van Rotterdam vertrokken, zullen op 14 Mei te Belawan debarkeeren. [bron: De Sumatra post 1-5-1934]
UITREISb * Passagierslijst van het m.s. Sibajak, ddo. 18 April van Rotterdam vertrokken en 14 Mei te Belawan verwacht. [bron: De Sumatra post 8-5-1934] [18 april van Rotterdam; p. 21 april Ouessant; 24 april van Gibraltar]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 6(?) Juni van Colombo vertrokken.
UITREIS * 11 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 29 aug. van Colombo vertrokken
THUISREISb * 18 September te Rotterdam aan de LLoydkade verwacht
UITREIS * 3 October van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 21 Nov. van Colombo vertrokken
THUISREISb * 10 December te Rotterdam aan de Lloydkade verwacht van Batavia
UITREIS * dat 27 December van Rotterdam naar Batavia vertrekt
1935
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 13 Febr. van Colombo vertrokken
UITREIS * 20 Maart van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * 1 Mei van Batavia naar Rotterdam en 8 Mei van Colombo vertrokken
THUISREISb * 27 Mei van Batavia te Rotterdam verwacht
UITREIS * 12 Juni van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 21 Juli van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam en 10 dezer (Aug.) van Marseille vertrokken
[verbetering ondergaan (ms. Slamat heeft i.p.v. Sibajak gevaren); reis overgeslagen; o.a. sportdek aangebracht]
UITREIS * 27 Nov. van Rotterdam naar Batavia
1936
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 12 Januari van Sabang vertrokken
UITREIS * 18 Febr. van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 5 April van Sabang vertrokken
UITREIS * 13 Mei van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 28 Juni van Sabang vertrokken
UITREIS * 5 Aug. van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 20 Sept. van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 8 October van Gibraltar vertrokken
UITREIS * 28 dezer (Okt.) van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 13 December van Sabang vertrokken
1937
UITREIS * 20 Jan. van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * de passagierslijst van het motorschip 'Sibajak' van den Rotterd. Lloyd, 3 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken, bevat de volgende namen [Rotterdamsch Nieuwsblad 9-3-1937]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 25 Maart van Tanger vertrokken [Vaderland]
UITREIS * 14 dezer (Apr.) van Rotterdam naar Batavia
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 16 Juni van Marseille vertrokken
UITREIS * 7 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 22 dezer (Aug.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 8 dezer (Sept.) van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 20 Oct. van Rotterdam n. Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 5 November van Sabang vertrokken
T HUISREISb *Van het m.s. Sibajak van den Rotterd. Lloyd, 1 December van Batavia vertrokken, zullen te Rotterdam ontschapen de volgende passagiers.
1938
UITREIS * 12 dezer (Jan.) van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 27 Febr. van Sabang vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 16 Maart van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 6 April van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 20 Mei van Singapore vertrokken [13 Juni n.m. 6 uur te Southampton; 14 Juni te Rotterdam]
TOERISTENREIS * [22 Juni van Torquay, 24 Juni te Rotterdam]
UITREIS * dat 29 Juni van Rotterdam naar Batavia vertrekt [30 Juni te Southampton]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 31 Aug. van Marseille vertrokken
UITREIS * dat 21 September van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 4 November van Singapore vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 23 dezer (Nov.) van Marseille vertrokken
UITREIS * 14 dezer (Dec.) van Rotterdam naar Batavia
1939
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 29 Januari van Sabang vertrokken
THUISREISb * 1 Febr. van Batavia te Rotterdam verwacht [10 Febr van Port-Said]
UITREIS * dat 8 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken is.
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 21 dezer (Apr.) van Singapore
UITREIS * 31 Mei van Rotterdam.
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 16 dezer (Juli) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 8 Augustus te Rotterdam verwacht van Batavia
UITREIS * dat op 23 Augustus van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS (met 40 passagiers) * Passagiers van het m.s. Sibajak, gezagvoerder G.A. Schoehuizen, bestemd te vertrekken van Batavia 11 October 1939. Naar Rotterdam via Kaap de Goede Hoop. (BRON: Het nieuws vd dag voor Ned.-Indie 10-10-1939) [vertrek 11 Oct; 12 Nov in de Britsche wateren; 15 nov aangekomen te Rotterdam]
UITREIS * van Rotterdam naar Batavia vertrokken (ca. 25 Nov.; ca. 450 passagiers)
1940
UITREIS * de passagierslijst van het dubbelschroef mailmotorschip 'Sibajak', van den Rotterdamsche Lloyd, dat heden van Genua naar Batavia vertrekt, bevat de volgende namen [Rotterdamsch Nieuwsblad 9 april en 10-4-1940, blad 014]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.