Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

SINDORO


1900
UITREIS *per ss. "Sindoro" 7 April van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" 23 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" 17 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië
1901
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" 9 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 8 Mei van Batavia naar Rotterdam en 1 Juni van Marseille
UITREIS * per ss. "Sindoro" 29 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" 19 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS *
1902
UITREIS * per ss. "Sindoro" 8 Februari van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" van Rotterdam naar Ned.- Indië 14 Juni 1902
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken 13 Aug. 1902 van Batavia naar Rotterdam en 7 Sept. van Marseille
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken 18 October 1902 van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
1903
UITREIS * per ss. "Sindoro" van Rotterdam naar Ned.- Indië.
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken 8 April 1903 van Batavia en 30 April van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * Per ss. "Sindoro" vertrokken 22 augustus van Java en aangekomen te Marseille
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 18 Nov. 1903 vertrokken van Batavia naar Rotterdam en 11 Dec. van Marseille
1904
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken 8 Maart 1904 van Batavia naar Rotterdam en 1 April van Marseille
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Batavia en aangekomen te Marseille
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 19 Oct. 1904 vertrokken van Batavia en 11 Nov. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië.
1905
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Batavia naar Rotterdam en 3 Maart van Marseille
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken 31 Mei 1905 van Batavia en 24 Juni van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * Vertrokken per ss. "Sindoro" van Rotterdam naar Ned. - Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken 20 Sept. van Batavia en 15 Oct. van Marseille naar Rotterdam
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
1906
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 2 Mei van Batavia naar Rotterdam en 25 Mei van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Sindoro" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 22 Aug. van Batavia naar Rotterdam en 15 Sept. van Marseille vertrokken
1907
UITREIS * per ss. "Sindoro" 2 Februari 1907 van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sindoro" 14 September 1907 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS * Op morgen naar Marseille en Nederland vertrekkende per Nederl. s.s. Sindoro, kapt. N. Guthrie [Het nieuws vd dag voor Ned.-Indie 12-11-1907
1908
UITREIS * per ss. "Sindoro" 4 Januari van Rotterdam naar Ned.- Indië.
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 5 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 29 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Sindoro" 25 April 1908 van Rotterdam naar Ned.- Indië.
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 25 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 20 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Sindoro" 14 Aug. van Rotterdam naar Ned.- Indië.
THUISREIS * per ss. "Sindoro" van Java naar Rotterdam 8 Nov. te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Sindoro" 5 December 1908 van Rotterdam naar Nederlandsch Indië.
1909
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 4 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 1 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS *per ss. "Sindoro" 10 April van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 1 Juni van Batavia en 6 Juli van Marseille naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * per ss. "Sindoro" 31 Juli 1909. Te Rotterdam bheben zich ingescheept
THUISREIS * per ss. "Sindoro" 29 Sept. van Batavia en 25 Oct. van Marseille naar Rotterdam vertrokken (Thuiskomende Passagiers; Nederlandsche Mail)
UITREIS * per ss. "Sindoro" 20 November 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch Indië
1910
THUISREIS * 13 Febr. van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 12 Maart van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 5 Juni te Mareille aangekomen
UITREIS * 2 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 27 Sept. van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 22 Oct. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1911
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 21 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * 11 Febr. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 8 Mei te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * 3 Juni van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 28 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * 23 Sept. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 17 Dec. v. Java te Marseille aangekomen
1912
UITREIS * 13 Jan. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 7 April te Marseille aangekomen
UITREIS * 4 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 29 Juli v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 24 Aug. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 18 Nov. te Marseille aangekomen
UITREIS * 14 Dec. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1913
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 10 Maart te Marseille aangekomen
UITREIS * 5 April v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 30 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 26 Juli v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 20 Oct. te Marseille aangekomen
UITREIS * dat 15 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1914
THUISREIS * 8 Febr. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 7 Maart van Rotterdam naar Ned. Indië vertr.
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 1 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * dat 31 Oct. van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrok
1915
THUISREIS * 8 Febr. te Rotterdam v. Java aangekomen
UITREIS * 3 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 7 Juli v. Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 25 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 27 Oct. van Batavia te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 13 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1916
THUISREIS * 4 Maart van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 2 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * [17 sept. te Rotterdam van Batavia]
UITREIS * dat 20 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt
1917
THUISREISa * blijkens aan het departement van buitenlandsche zaken van Hr. Ms. gezant te Madrid ontvangen telegram zijn de volgende passagiers van het stoomschip 'Sindoro' onder leiding van majoor Van Gigch, Zaterdag jl. [31 Maart 1917] van Madrid vertrokken
THUISREISb * Naar ons aan het department van buitenlandsche zaken wordt medegedeeld, hebben blijkens telegrafische bericht van Hr. Ms. gezant te Madrid de volgende passagiers van het stoomschip 'Sindoro' over land de terugreis naar ons land aanvaard. De gezant zal omtrent het vertrek van andere passagiers nader bericht zenden.
1919
UITREIS * 22 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * 19 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 13 Sept. van Batavia vertrokken en 18 October te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 15 dezer (Nov.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1920
THUISREIS * [25 jan. van Colombo]
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 15 Mei [Vad.] / dat 15 Mei van Rotterdam naar Neder.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 8 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 28 Aug. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 27 Oct. van Batavia vertrokken en 28 Nov. te Rotterdam aangekomen [Vad.]
UITREIS * 18 dezer (Dec.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1921
THUISREIS * 16 Febr. van Batavia vertrokken en 20 Maart te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 9 dezer (April) van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 5 Juli van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * dat 30 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * van Batavia vertrokken en 1 Nov. te Rotterdam gearriveerd [NRC]
UITREIS * dat 19 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië is vertrokken [NRC]
1922
THUISREIS * 18 Jan. v. Batavia naar Nederland vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 11 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 10 Juni van Java en 6 Juni van Marseille n. Rotterdam vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.