Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

SLAMAT


(RINDJANI als reserveschip)
1924
UITREIS * dat 19 April van Rotterdam naar Ned-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 11 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 5 Juli te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 26 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 17/9 van Batavia en 10/10 v. Marseille naar Rotterdam is vertrokken [NRC]
UITREIS * 15 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1925
THUISREIS * d.d. 7 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 21 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 15 April van Batavia en 8 Mei van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 13 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 28 Augustus van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 19 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 3 Dec. van Marseille vertrokken [Vad.]
1926
UITREIS * 13 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * op reis van Batavia naar Rotterdam, 26 Maart van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 21 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * 9 Juni van Batavia en 2 Juli van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * v. Batavia n. Rotterdam, 2 Juli van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 28 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * 15 Sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 8 Oct. van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 3 Nov. van Rotterdam naar Ned-Indië vertrokken [NRC]
1927
THUISREISa * Batavia naar Rotterdam, 13 Januari van Marseille vertrokken [Vad.][NRC]
THUISREISb * 22 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 9 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 30 Maart vertrokken van Batavia naar Rotterdam [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 21 April van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 18 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 27 Juni v. Batavia n. Rotterdam vertrokken, 29 Juli te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * 6 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 24 Augustus van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 12 Oct. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 3 dezer te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 3 dezer (Nov.) van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 30 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1928
THUISREISa * 18 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam (Febr.) [NRC]
UITREIS * 21 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 31 Mei van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 27 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 8 Sept. van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam 8 September van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 3 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 13 Dec. van Marseille vertrokken [NRC]
1929
UITREIS * 9 Jan. van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISb * 21 Maart van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 21 dezer (Mrt.) van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 17 April van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 5 Juni van Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 27 Juni van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 24 Juli van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * 11 sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 3 Oct v. Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 3 Oct. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 30 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1930
UITREIS * 5 Februari van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 26 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * 14 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 2 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 25 Juli te Marseille aangekomen
UITREIS * 20 Augustus van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 25 October te Suez aangekomen
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 30 October van Marseille vertrokken
UITREIS * 26 Nov. van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 18 December van Batavia vertrokken
1931
THUISREIS * 14 Januari van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * 4 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 22 April van Batavia naar Rotterdam vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 6 Mei Perim gepasseerd
UITREIS * 7 October van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 25 Nov. van Colombo vertrokken
THUISREISb * Passagiers van het st. Slamat, 18 November van Batavia naar Rotterdam vertrokken.
1932
UITREIS * 10 dezer (Febr.) van Rotterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * 23 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken [18 april te Rotterdam]
[verbouwd]
1933
UITREIS * [extra mailschip; pass. 11 mei Finisterre; pass. 13 mei Gibraltar; 19 mei van Port Said]
THUISREIS * 17 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken
UITREIS * dat 13 December van Rotterdam naar Batavia vertrekt
1934
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 31 Jan. van Colombo vertrokken
THUISREISb * 24 Januari van Batavia en 15 Februari van Gibraltar vertrokken
UITREIS * dat 7 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 25 April van Colombo vertrokken
THUISREISb* [18 April] van Batavia naar Rotterdam, 8 Mei van Marseille vertrokken
UITREIS * passagiers van het dubbelschroef mailschip 'Slamat', dat 30 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrekt.
THUISREISb* 11 Juli van Batavia en 15 Juli van Sabang vertrokken
THUISREISa * 7 Aug. van Batavia te Rotterdam verwacht
1935
UITREIS * [pass. 16 mei nm 11 uur Dover]
THUISREISa * 19 Juni van Batavia naar Rotterdam en 10 Juli van Marseille vertrokken
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 25 Juni van Singapore vertrokken
UITREIS * dat 4 Sept. van Rotterdam naar Batavia vertrekt
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 20 dezer (Okt.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 16 October van Batavia en 6 Nov. van Marseille vertrokken
[voorlopig uit de vaart genomen, Sibajak vaart weer]
1936
THUISREISa * 20 Juni van Batavia naar Rotterdam, 5 dezer (Juli) van Sabang vertrokken
THUISREISb * Passagierslijst van het s.s. Slamat van den Rotterd. Lloyd, 1 Juli van Batavia vertrokken, bevat de volgende namen van hen, die te Rotterdam zullen debarkeeren.
UITREIS * 9 Dec. van Rotterdam naar Batavia
1937
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 24 dezer (Jan.) van Sabang vertrokken
[Middelandsche Zee-reis, vertrekt 13 Mei-terugkomst 30 Mei][uitreis, 18 Mei van Algiers, 21 Mei nm 7 uur v Syracuse, , pass 24 Mei vn 3 u Kaap del Armi, , 27 Mei vm 5 u van Port Said, pass. 27 Mei Suez]
UITREIS * [16 Juni v. Rotterdam te Soerabaja]
THUISREIS * 14 Juli van Marseille vertrokken [23 Juni v. Batavia n. Rotterdam; 27 Juni n.m. 1 uur v. Sabang]
[aug. te Casablanca]
UITREIS * 18 Aug. van Rotterdam naar Batavia
THUISREISa * d.d. 29 September van Batavia vertrokken. [pass. 18 Oct. kaap del Armi; 28 oct. te Rotterdam]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 19 dezer (Okt.) van Marseille vertrokken
1938
[lente reis naar de Middellandsche Zee 21 mei t/m 7 juni 1938]
UITREIS * [pass. 14 juni Perim; 26 juni van Rotterdam te Batavia]
THUISREIS * 3 dezer (Juli) van Singapore vertrokken [27 juli te Marseille; 3 Aug. te Rotterdam]
1939
UITREIS * De passagierslijst van het dubbelschroef mailschip Slamat, van den Rotterdamsche Lloyd, heden [10-6-1939] van hier naar Batavia vertrokken, bevat de volgende namen. [ballastreis; Duitsche vluchtelingen naar Australie met de Slamat vertrokken]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 21 dezer (Juli) van Singapore vertrokken
THUISREISb * 15 Augustus te Rotterdam verwacht van Batavia
UITREIS * van Rotterdam naar Batavia (ca. 11 Okt.)

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.