Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

SUMATRA


1889
THUISREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 16 Maart en aangekomen te Genua den 14 April de heeren
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 11 Mei
THUISREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken naar Nederland
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Sumatra" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 21 Aug.
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 28 Sept.
THUISREIS *
1890
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 15 Febr.
THUISREIS * per ss. "Sumatra" van Batavia naar Amsterdam, aangekomen te Genua 24 Mei
UITREIS *
THUISREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 10 Sept.
UITREIS * per ss. "Sumatra" 22 November van Amsterdam naar Batavia
1891
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 11 April
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 15n Aug.
THUISREIS * per ss. "Sumatra" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 18 Nov.
1892
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 2n Januari 1892
THUISREIS * per ss. "Sumatra" van Batavia naar Amsterdam aangekomen 6 April te Genua
UITREIS * per ss. "Sumatra" van Amsterdam naar Batavia den 21sten Mei vertrokken
THUISREIS * per ss. "Sumatra" van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 24 Sept.
1893
THUISREIS * per ss. "Sumatra" 30 Nov. van Batavia naar Amsterdam
UITREIS * per ss. "Sumatra" 28 Jan. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Sumatra", vertrokken van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua 2 Mei
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 7 Oct.
UITREIS *
1894
THUISREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Batavia naar Europa (jan)
UITREIS * per ss. "Sumatra" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 10 Febr.
THUISREIS * per ss. "Sumatra" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 16en Mei
UITREIS * per ss. "Sumatra" van Amsterdam naar Batavia 14 Nov.
1895
THUISREIS * per ss. "Sumatra" 12 Nov. aangekomen te Marseille van Penang

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.