Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

TABANAN


1908
UITREIS * per ss. "Tabanan" Rotterdam 12 September 1908 van Rotterdam naar Nederlandsch Indië. [Indische Mercuur]
1909
UITREIS * per ss. "Tabanan" 3 Januari 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. [Indische Mercuur]
THUISREIS * per ss. "Tabanan" 27 Maart van Java te Marseille aangekomen [Indische Mercuur]
UITREIS * per ss. "Tabanan" 24 April 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië. [Indische Mercuur]
THUISREIS *
UITREISa * per ss. "Tabanan" 4 Dec. van Rotterdam naar N.- Indië. [Indische Mercuur]
UITREISb * 4 Dec. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken (NRC)
1910
THUISREIS * van Java naar Nederland, 25 Febr. te Marseille aangekomen
UITREIS * 26 Maart van Rotterdam naar Nederlandsche-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 18 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 16 Juli vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië
THUISREIS *
UITREIS * 19 Nov. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1911
THUISREIS * 10 Febr. van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 11 Maart van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 2 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 1 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 24 Sept. te Marseille aangekomen (N. v.d. D. v. N.-I.)
UITREIS * 21 October van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1912
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 12(?) Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * 10 Febr. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 3 Mei te Marseille aangekomen
UITREIS * 1 Juni v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 24 Aug. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 21 September van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 13 Dec. v. Java te Marseille aangekomen
1913
UITREIS * 11 Jan. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 5 April v. Java te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * 3 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 27 Juli v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 22 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 11 Nov. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 13 Dec. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1914
THUISREIS * 6 Mrt. te Marseille aangekomen
UITREIS * 4 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Nederland, 28 Juni te Marseille aangekomen
UITREIS * 25 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * dat 24 dezer (Okt.) des avonds te Rotterdam aankwam
UITREIS * dat 14 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1915
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 10 Febr. te Napels aangekomen
UITREIS * dat 9 Maart van Rotterdam naar Java vertrekt
THUISREIS * dit st. is 6 Juni te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 27 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * dat 26 dezer (Sept.) van Java te Rotterdam aankwam
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken (Okt.)
1916
THUISREIS * 20 Jan. van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 23 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 3 Mei van Batavia naar Rotterdam en 16 Juni [Mei] van Falmouth vertrokken
1918
UITREIS * behalve kapitein ter zee A.F. Gooszen, wien het bevel over de Tabanan is opgedragen, worden, naar het Hdlb. meldt, aan boord van dat schip geplaatst
THUISREIS * passagiers a/b van het s.s. 'Tabanan', 19 Dec. van Batavia n. Rotterdam vertrokken
1919
THUISREIS * 14 Juni van Batavia vertrokken en 18 Juli te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 16 Aug. v. Rotterdam n. Java vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * 6 December v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1920
THUISREISa * aangekomen te Rotterdam op Zaterdag 7 Febr. [= 9 Mrt te Rotterdam verw.] [Vad.]
THUISREISb * dat hedenavond (9 Mrt.) van Batavia te Rotterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 24 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 17 Juni van Batavia vertrokken naar Rotterdam [Vad.]
UITREIS * 31 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 1 Nov. te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken 20 November [Vad.] [NRC]
1921
THUISREIS * 19 dezer (Febr.) van Java te Rotterdam aangekomen [NRC] / 19 dezer (Febr.) van Java te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 12 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * dat 10 Juni v. Batavia te Rotterdam is aangekomen [NRC]
UITREIS * 2 Juli v. Rotterdam n. Java vertrokken [NRC]
THUISREIS * 31 Aug. van Batavia vertrokken en 1 Oct. te Rotterdam aangekomen.
UITREIS * dat 22 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1922
THUISREIS * 21 December van Batavia en 14 Januari van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 11 dezer (Febr.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 8 Mei te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 3 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 2 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 23 September van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * vertrokken van Batavia naar Rotterdam 22 November [Vad.] / 22 November van Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
1923
UITREIS * dat 13 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 10 Maart v. Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 5 Mei van Rotterdam naar Ned.Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 30 Juni van Batavia n. Rotterdam vertrokken, 24 Juni te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië op 25 Augustus 1923 [Vad.]
THUISREIS * 20 October v. Batavia, 14/11 v. Marseille n. Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië 15 December [Vad.]
1924
THUISREIS * 9 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 4 Maart te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 5 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 28 Mei van Batavia en 22 Juni van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 9 dezer (Aug.) van Rotterdam naar Ned.-Indië is vertrokken [NRC]
THUISREIS * 1 October van Batavia en 26 October van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.] [NRC]
UITREIS * 29 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1925
THUISREIS * 21 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * dat 21 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [Vad.]
THUISREISa * van Batavia n. Rotterdam 6 Juni van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * 13 Mei van Batavia en 7 Juni van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 11 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Marseille naar Rotterdam, 27 September van Marseille vertrokken [Vad.] [NRC
UITREIS * 31 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1926
THUISREIS * v. Batavia n. Rotterdam, 16 Jan. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 10 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 21 Mei van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 16 Juni [Vad.] [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 28 Aug. van Marseille vertrokken [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 30 Augustus van Tanger vertrokken [Vad.]
UITREIS * 20 dezer (Oct.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
1927
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 31 Dec. van Marseille vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 7 Jan. van Batavia te Rotterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 26 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 16 Maart [Vad.] / 18 Maart van Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 8 April van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 4 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 22 Juni [Vad.] / 22 Juni van Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam (Juli) [NRC]
UITREIS * van Rotterdam naar Ned.-Indië (Aug.) [Vad.] / 10 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 28 Sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken, 21 Oct. te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 21 October van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 16 dezer (Nov.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 31 Dec. van Marseille vertrokken [NRC]
1928
THUISREISa * 4 Januari van Batavia vertrokken, 26 dezer te Marseille aangekomen
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 26 Jan. van Marseille vertrokken
UITREIS * 7 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1929
THUISREIS * 6 April van Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 27 April te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 11 Mei van Rotterdam naar Nederl.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 5 Juli van Batavia vertrokken [Vad.]
UITREIS * 4 September van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISb * 23 October van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 15 November van Marseille vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.