Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

TAMBORA


1910
UITREIS * dat 12 febr. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrok
THUISREIS * van Java naar Nederland, 7 Mei te Marseille aangekomen
UITREIS * 4 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [8 juli te Batavia]
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 27 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * 4 Sept. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 16 Dec. van Java te Marseille aangekomen
1911
UITREIS * 14 Jan. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 7 April te Marseille aangekomen (N. v.d. D. v. N.-I.)
UITREIS * 6 Mei van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * [30 juli te Marseille]
UITREIS * 26 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 17 Nov. te Marseille aangekomen
UITREIS * 16 Dec v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
1912
THUISREIS *
UITREIS * 6 April v. Rotterdam n. Ned-Indië vertrokken
THUISREIS * 29 Juni van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 27 Juli v. Rotterdam n. Nederl.-Indië vertrokken
THUISREIS * 20 Oct. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 16 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1913
THUISREIS * 7 Febr. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 8 Maart v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 31 Mei v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 28 Juni v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 20 Sept. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 18 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1914
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 10 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * 7 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 1 Mei v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 30 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * 22 Sept. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 21 Dec. te Gravesend aangekomen
1915
UITREIS * 10 Jan. v. Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * dat 4 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 30 Juli van Batavia te Rotterdam aangekomen.
UITREIS * dat 21 Aug. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
THUISREIS * 25 Nov. van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * dat 15-16 Dec. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1919
UITREIS * 22 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * 5 Juli v. Rotterdam n. Java vertrokken
THUISREIS * 6 Sept. v. Batavia n. Rotterdam vertrokken, 2 October te Gibraltar aangekomen
UITREIS * 1 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1920
THUISREISa * van Batavia via Suez naar Rotterdam (Febr.) [Vad.]
THUISREISb * van Java naar Rotterdam, dat 3 dezer (Febr.) alhier wordt verwacht (Java Bode) [NRC]
UITREISa * 21 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
UITREISb * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië, 21 Febr. [Vad.]
THUISREIS * [zaterdag 22 Mei te Rotterdam]
UITREIS * 17 dezer (Juli) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 17 October van Java te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 6 Nov. van Rotterdam naar Java vertrokken [NRC]
1921
THUISREIS * 5 Febr. van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 26 Febr. v. Rotterdam n. Java vertrok [NRC]
THUISREIS * 27 dezer (Mei) van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 18 Juni v. Rotterdam naar Java vertrokken [NRC]
THUISREIS * dd. 3 Aug. van Batavia vertrokken en 29 Aug. van Marseille naar Rotterdam [Vad.]
UITREIS * dat 24 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 23 November van Batavia naar Rotterdam en 16 Dec. v. Marseille vertrokken [NRC]
1922
UITREIS * dat 14 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 15 Maart vertrokken van Tandjong-Priok naar Rotterdam, via Suez en Marseille [NRC]
UITREIS * dat 6 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 5 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 26 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië is vertrokken [NRC]
THUISREIS * 25 October van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 16 Dec. van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] / dat 16 dezer (Dec.) van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1923
THUISREIS * 10 Februari van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 7 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 2 Juni van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 28 Juli v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 22 Sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 17 Oct. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 3 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
1924
THUISREIS * 29 Dec. van Batavia, 22 Jan. van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 23 Februari vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.]
THUISREIS * 16 April van Batavia via Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 14 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * [p. 2 Sept Gibraltar]
UITREIS * dat 4 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 26 November van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
1925
UITREIS * dat 7 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 1 April van Batavia, 24 April van Marseille naar Rotterdam vertrokken [Vad.]
UITREIS * 30 Mei vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.]
THUISREIS * 15 Juli van Batavia vertrokken en ongeveer 16 Augustus te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 3 October van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 18 Nov. van Marseille vertrokken [Vad.]
1926
UITREIS * 27 Januari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 9 April van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * vertrokken 5 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië [Vad.] [NRC]
THUISREISa * vertrokken van Batavia 23 Juni en van Marseille 17 Juli [Vad.]
THUISREISb * Batavia n. Rotterdam, 17 Juli van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 11 Augustus van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.][NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam (Okt.) [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 23 Oct. te Mareille aangekomen [Vad.]
UITREIS * 17 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1927
THUISREISa * vertrokken van Batavia 5 Januari [Vad.]
THUISREISb * 5 Jan. van Batavia en 29 Jan. van Tanger naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISc * 5 Jan. van Batavia naar Rotterdam, vertrokken 27 Jan. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * 23 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * Batavia naar Rotterdam, 6 Mei van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISb * Batavia naar Rotterdam, 8 Mei van Tanger vertrokken, de reis naar Rotterdam zetten voort [NRC]
UITREIS * 1 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Rotterdam, 13 Aug. te Marseille aangekomen [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 13 Aug. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 7 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [Vad.]
THUISREISa * van Batavia vertrokken 26 October [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 19 dezer (Nov.) van Marseille vertrokken [NRC]
THUISREISc * van Batavia naar Rotterdam, 21 November van Tanger vertrokken [NRC]
UITREIS * 14 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
1928
THUISREISa * 1 Febr. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 24 Febr. te Marseille aangekomen [Vad.]
UITREIS * 4 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertr. [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 16 Juni van Marseille vertrokken [Vad.]
UITREIS * 11 Juli van Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * 29 Augustus 1928 van Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISb * van Batavia naar Rotterdam, 23 Sept. van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 17 October van Rotterdam naar Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van Batavia naar Rotterdam, 28 dezer (Dec.) van Marseille vertrokken [NRC]
1929
UITREIS * 23 dezer (Jan.) van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 13 Maart j.l. v. Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 13 Maart van Batavia en 5 April van Marseille naar Rotterdam vertrokken [NRC]
THUISREISc * van Batavia naar Rotterdam, 5 April van Marseille vertrokken [NRC]
UITREIS * 1 Mei van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 19 Juni v. Batavia vertr. [NRC] [Vad.]
THUISREISb * bestemd te vertrekken van Batavia naar Rotterdam op Woensdag 19 Juni 's middags 12 uur [NRC]
UITREIS * 7 Aug. van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 25 Sept. van Batavia naar Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * 13 November van Rotterdam naar Batavia vertrokken [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.