Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

VONDEL


1907
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 29 Juni 1907
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 29 Augustus en aangekomen te Genua 22 September 1907
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam 19 October 1907 naar Batavia
1908
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 19 December 1907 en aangekomen te Genua 10 Januari 1908
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 8 Februari 1908
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 9 April 1908 en aangekomen te Genua 2 Mei 1908
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam 30 Mei 1908
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 30 Juli en aangekomen te Genua 24 Augustus 1908
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 19 September 1908
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 19 November 1908 en aangekomen te Genua 12 Dec. 1908
1909
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 9 Januari 1909
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 11 Maart en aangekomen te Genua 3 April 1909
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 1 Mei 1909
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia 1 Juli 1909 en aangekomen te Genua 26 Juli 1909
UITREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 21 Augustus 1909
THUISREIS * per ss. "Vondel" vertrokken van Batavia den 21 October en aangekomen te Genua den 13en November 1909
UITREISa * per ss. "Vondel" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 11 Dec. 1909
UITREISb * bestemd om 11 Dec. van Amsterdam naar Batavia te vertrekken {NRC]
1910
THUISREIS * vertrokken van Batavia 10 Februari en aangekomen te Genua 5 Maart
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 2 April
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 27 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * bestemd te vertrekken van Amsterdam naar Batavia 23 Juli
THUISREIS * vertrokken van Batavia 22 September en aangekomen te Genua 16 October
UITREIS * dat 26 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1911
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 18 Febr. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 18 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 11 Juni te Genua aangekomen
UITREIS * dat 8 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 7 September en aangekomen te Genua 1 October
UITREISa * dat 28 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
UITREISb * 28 Oct. van Amsterdam naar Java vertrokken (aanvulling)
1912
THUISREIS * vertr. van Batavia 28 Dec. en aang. te Genua 20 Jan.
UITREIS * dat 17 Febr. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 18 April en aangekomen te Genua 11 Mei
UITREIS * dat 8 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Amsterdam, 1 Sept. te Genua aangekomen
UITREIS * dat 28 September v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrok van Batavia naar Nederland, 21 Dec. te Genua aangekomen
1913
UITREIS * dat 18 Januari 1913 van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * v. Batavia n. Nederland, 15 April te Genua aangekomen
UITREIS * dat 10 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt (ongecorrigeerd)
THUISREIS * 10 Juli van Batavia vertrokken en aangekomen te Genua 3 Aug.
UITREIS * dat 30 Aug. v. Amsterdam n. Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 30 Oct., aangekomen te Genua 22 Nov.
UITREIS * dat 20 December van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1914
UITREIS * dat 11 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia 11 Juni, en aangekomen te Genua 6 Juli
UITREIS * dat 1 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 1 October van Batavia vertrokken, gedeeltelijk te Genua en te Londen gedebarkeerd
UITREIS * dat 21 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1915
THUISREIS * vertrokken van Batavia 21 Jan. Passagiers gedeeltelijk te Genua gedebarkeerd.
UITREIS * dat 13 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * vertrokken van Batavia d.d. 13 Mei en 16 Juni te Amsterdam aangekomen (gedeeltelijk 7 Juni te Genua gedebarkeerd)
UITREIS * dat 3 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 2 Sept. van Batavia vertrokken, welke gedeeltelijk te Genua en Amsterdam gedebarkeerd zijn
UITREIS * dat 23 Oct. van Amsterdam naar Batavia vertrekt
1916
THUISREIS * van Batavia naar Nederland, 16 febr. te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 4 Maart van Amsterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop vertrekt
THUISREIS * passagiers van het st. 'Vondel', van Batavia (Juli)
UITREIS * dat 1 September van Amsterdam naar Batavia via de Kaap de Goede Hoop vertrekt
1917
UITREIS * dat 26 Januari van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 9 Mei van Batavia vertrokken
1918
THUISREIS * 22 Juni van Batavia naar San Francisco vertrokken.
1919
THUISREIS * van Batavia n. San Francisco, 16 Dec. aldaar aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * vertrokken van Batavia dd. 5 Maart 1919
UITREIS * dat 17 Mei van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
THUISREIS * 22 Aug. v. Java te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 13 dezer (Sept.) van Amsterdam via het Suezkanaal naar Batavia vertrekt
THUISREISa * 19 November van Batavia naar Amsterdam vertrokken (voorloopig)
THUISREISb * 19 Nov. van Batavia vertrokken, 23 Dec. te Amsterdam aangekomen
1920
UITREIS * dat 17 Jan. van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagierslijst (voorloopige) 20 Maart van Batavia vertrokken en dat 23 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * 23 dezer (Apr.) van Java te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 12 dezer (Juni) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * passagierslijst (eerste voorloopige) 12 Aug van Batavia vertrokken en dato 15 September te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * (tweede voorloopige lijst), dat 12 Aug. van Batavia vertrokken en 16 dezer (Sept.) te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
THUISREISc * 14 September van Batavia te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 16 October van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * eerste voorloopige lijst, dat ongeveer 15 Januari 1921 te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
1921
THUISREISb * (tweede voorloopige lijst) dat ongeveer 15 Januari van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISc * 11 Januari te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 5 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrok [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst), dat circa 7 Mei van Batavia te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * verwacht te Amsterdam 7 Mei [NRC]
THUISREIS * aangekomen te Amsterdam d.d. 7 Mei 1921 [Vad.]
(3 Mei 1921: Naar de Amsterdamsche correspondent van Aneta verneemt, zullen de REMBRANDT, de VONDEL en de GROTIUS van de Maatschappij NEDERLAND voorzien worden van moderner los- en en laadinrichtingen, daar met het oog op de 8-urendag het verblijf in de havens verkort moet worden. In verband hiermede zijn de passagiers van de VONDEL overgeschreven op de REMBRANDT en die van de REMBRANDT op de VONDEL. Op 28 Mei vertrekt nu de VONDEL, op 11 Juni de REMBRANDT, terwijl het vertrek van de GROTIUS voorloopig vastgesteld is op 29 Augustus.)
UITREIS * dat 28 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst) 27 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht ongeveer 27 August [NRC]
THUISREISb * d.d. 27 Juli van Batavia vertrokken en dat ongeveer 28 Augustus te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 17 September van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
THUISREIS * (eerste voorloopige lijst), 16 November van Batavia vertrokken en dat circa 17 December te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1922
UITREIS * dat 7 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * (eerste voorloopige lijst) 8 Maart van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar verwacht circa 8 April a.s. [NRC]
THUISREISb * d.d. 8 Maart van Batavia vertrokken, dat circa 8 April in Amsterdam verwacht wordt [Vad.] [NRC]
UITREIS * dat 29 April van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 28 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 23 Juli te Genua aangekomen en 30 Juli te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dat 19 Aug. van Amsterdam naar Batavia zal vertrekken [NRC]
THUISREISa * 18 Oct. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 18 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat 18 November te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * van Amsterdam naar Batavia vertrokken 9 December [Vad.] / dat 9 December van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1923
THUISREISa * 3 Febr. van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * die zich te Amsterdam zullen ontschepen (Mrt.) [NRC]
UITREIS * dat 31 Maart van Amsterdam naar Java vertrekt [NRC]
THUISREISa * 26 Mei van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 21 Juni te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dat 26 Mei van Batavia vertrok en ongeveer 30 Juni te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * dat 21 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * 15 September van Batavia naar Amsterdam vertrokken [NRC]
THUISREISb * 15 Sept. van Batavia naar Amsterdam vertrokken en aldaar 18 Oct. verwacht [NRC]
UITREIS * dat 10 November van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
1924
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam 5 Januari 1924 [Vad.]
THUISREISb * 5 Januari van Batavia naar Amsterdam vertrokken en 29 Januari te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISc * 5 Januari van Batavia n. Amsterdam vertrokken en ongeveer 6 Februari te Amsterdam verwacht [NRC] [Vad.]
UITREIS * dat 1 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrekt [NRC]
THUISREISa * d.d. 23 April 1924 van Batavia naar Amsterdam, 16 Mei van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 23 April van Batavia naar Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 24 dezer (Mei) te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1925
(UITREIS * 9 April als vrachtboot [pass. 11 April Ouessant, pass 15 April Gibraltar])
THUISREIS * dd. 8 Juni 1925 van Batavia vertrokken en ongeveer 6 Juli a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * bestemd dd. 15 Augustus van Amsterdam naar Batavia te vertrekken [Vad.]
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 31 Oct. te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * 7 October van Batavia vertrokken en dat ongeveer 8 November te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * d.d. 21 Nov. van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
1926
THUISREISa * van Batavia n. Amsterdam, 6 Februari van Genua vertrokken [Vad.]
THUISREISb * 13 Januari van Batavia vertrokken en dat ongeveer 14 Februari te Amsterdam verwacht wordt [Vad.]
UITREIS * vertrokken 2 Maart van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam (Mei 1926) [Vad.]
THUISREISb * d.d. 21 April van Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat ongeveer 23 Mei te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * vertrokken 8 Juni van Amsterdam naar Batavia [Vad.]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 22 Augustus van Genua vertrokken
THUISREISb * 28 Juli van Batavia vertrokken en 30 Augustus a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
1927
UITREIS * d.d. 1 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISa * 23 Maart van Batavia n. Amsterdam vertrokken en dat 24 April te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 16 April te Genua aangekomen [NRC]
UITREIS * 10 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * 29 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken, 24 Juli te Genua aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 19 Juni van Batavia vertrokken en 1 Augustus a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]
1928
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 18 Februari van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * d.d. 25 Jan. 1928 van Batavia vertrokken en 26 Februari a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREIS * d.d. 7 Mei van Batavia vertrokken en 7 Juni a.s. te Amsterdam verwacht [Vad.]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.