Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

WILIS


1905
UITREIS * per ss. "Wilis" vertrokken 19 Augustus 1905 van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Wilis" 18 Oct. van Batavia naar Rotterdam en 10 Nov. van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Wilis" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië (dec)
1906
THUISREIS * per ss. "Wilis" vertrokken 7 Feb. v. Bat. n. Rotterdam en 1 Maart v. Marseille
UITREIS * per ss. "Wilis" vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
THUISREIS * per ss. "Wilis" 30 Mei van Batavia naar Rotterdam en 23 Juni van Marseille vertrokken
UITREIS * per ss. "Wilis" vertrokken van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Wilis" 10 November vertrokken van Rotterdam naar Ned.- Indië
1907
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Wilis" van Rotterdam naar Ned.- Indië 16 Febr.
THUISREIS * per ss. "Wilis" 9 Mei van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Wilis" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië
THUISREIS * per ss. "Wilis" 31 Aug. van Batavia te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Wilis" bestemd te vertrekken van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië 12 October 1907
1908
THUISREIS * per ss. "Wilis" 11 Dec. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 3 Jan. te Marseille gearriveerd
UITREIS *per ss. "Wilis" 1 Februari van Rotterdam naar Ned.- Indië.
THUISREIS * per ss. "Wilis" 2 April van Batavia en 25 April van Marseille naar Nederland vertrokken
UITREIS * per ss. "Wilis" 23 Mei 1908 van Rotterdam naar Nederlandsch - Indië.
THUISREIS * per ss. "Wilis" 23 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 16 Aug. te Marseille gearriveerd
UITREIS * per ss. "Wilis" van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS * per ss. "Wilis" 26 Nov. van Batavia vertrokken en 18 Dec. te Marseille aangekomen
1909
UITREIS * per ss. "Wilis" 16 Januari 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS * per ss. "Wilis" 18 Maart van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 11 April te Marseille aangekomen
UITREIS * per ss. "Wilis" 8 Mei 1909 van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS *per ss. "Wilis" 8 Juli van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 31 Juli van Marseille
UITREIS * per ss. "Wilis" 28 Aug. van Rotterdam naar Nederlandsch- Indië.
THUISREIS * per ss. "Wilis" 18 Dec. van Rotterdam naar Ned.- Indië vertrokken.
UITREIS * 18 Dec. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken {NRC]
1910
THUISREIS * 12 Maart van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 9 April van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 3 Juli van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 30 Juli van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vetrokken
THUISREIS * 22 Oct. van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 5 Nov. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
1911
THUISREIS * van Java naar Rotterdam, 27 Jan. te Marseille aangekomen
UITREIS * 27 Febr. van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREIS * 19 Mei van Java te Marseille aangekomen
UITREIS * dat 17 Juni van Rotterdam naar Nederlandsch-Indië is vertrokken
THUISREIS * van Java naar Nederland, 9(?) Sept. te Marseille aangekomen (Java Bode)
UITREIS * 7 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1912
THUISREIS * v. Java n. Marseille, 30 Dec. te Marseille aangekomen
UITREIS * 27 Jan. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 20 April te Marseille aangekomen
UITREIS * 18 Mei v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 10 Aug. te Marseille aangekomen
UITREIS * 7 Sept. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 30 Nov. v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 26 Dec. van Rotterdam naar Nederl.-Indië vertrokken
1913
THUISREIS * 22 Maart v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 19 April van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 13 Juli v. Java te Marseille aangekomen
UITREIS * 9 Aug. v. Rotterdam n. Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 3 Nov. te Marseille aangekomen
UITREIS * 20 Nov. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
1914
THUISREIS *
UITREIS * 27 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * Java n. Nederland (Okt.)
UITREIS * dat 17 Oct. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok
1915
THUISREIS * v. Java n. Rotterdam, 18 Jan. te Londen aangekomen
UITREIS * 6/7 Febr. van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 9 Mei van Java te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 29 Mei. v. Rotterdam n. Java vertrokken
THUISREIS * 29 Aug. v. Java te Rotterdam aangekomen
1916
UITREIS * 15 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 27 Sept. v. Batavia en 5 Nov. v. Las Palmas n. Rotterdam vertrokken
1917
UITREIS * bestemd 28 Jan. van Rotterdam naar Ned.-Indië te vertrekken
1919
UITREIS * 26 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken
THUISREIS * 27 Sept. van Batavia vertrokken, 30 Oct. te Rotterdam aangekomen
UITREIS * 22 Nov. v. Rotterdam n. Nederlandsch-Indië vertrokken
1920
THUISREIS * [p. 16/2 Malta, Java n. Rotterdam]
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 8 Mei [Vad.] / dat 8 Mei van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * vertr. 14 Aug. van Rotterdam naar N.-I. [Vad.]
THUISREIS *
UITREIS * 4 Dec. v. Rotterdam n. Java vertrokken [NRC]
1921
THUISREIS * 5 dezer (Mrt.) van Java te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 26 Maart van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 28 Juni van Batavia te Rotterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 16 Juli van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 14 Sept. van Batavia n. Rotterdam vertrokken en 8 Oct. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 5 November van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1922
THUISREIS * 4 Jan. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 27 Jan. van Marseille [NRC]
UITREIS * dat 25 Februari van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * vertrokken van Batavia naar Rotterdam 26 April 1922 [Vad.]
UITREIS * dat 17 Juni van Rotterdam naar Java vertrok [NRC]
THUISREIS * dd. 16 Augustus van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 8 Sept. te Marseille aangekomen [NRC]
UITREIS * vertrokken van Rotterdam naar Ned.-Indië 2 Dec. [Vad.] / dat 2 December van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
1923
THUISREIS * dat 17 Jan. van Java en 10 Febr. n.m. 9 u. van Marseille naar Rotterdam vertrok [NRC]
UITREIS * 10 Maart van Rotterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREIS * 5 Mei v. Batavia n. Rotterdam vertrokken [NRC]
UITREIS * dat 30 Juni van Rotterdam naar Ned.-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS * 23 Aug. van Batavia naar Rotterdam vertrokken en 20 Sept. te Marseille aangekomen [NRC]

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.