Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

CHRISTIAAN HUYGENS


1928
UITREIS * 28 Febr. van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 10 Mei van Genua vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREISb * 18 April van Batavia vertrokken en 18 Mei a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 5 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.]
THUISREISa * Batavia naar Amsterdam, 16 Aug. van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 25 Juli van Batavia vertrokken en 25 Augustus te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 11 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * dd. 31 Oct. van Batavia vertrokken en 28 Nov. a.s. te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 18 December van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
1929
THUISREIS * d.d. 6 Febr. 1929 van Batavia vertrokken en 6 Maart te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 26 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREIS * 15 Mei van Batavia naar Amsterdam, 6 Juni van Genua vertrokken [Vad.] [NRC]
UITREIS * 2 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC]
THUISREISa * van Batavia n. Amsterdam, 11 September van Genua vertrokken [NRC]
THUISREISb * 21 Augustus van Batavia vertrokken en 18 September te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * 8 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken [NRC] [Vad.]
THUISREIS * van Batavia n. Amsterdam 18 Dec. van Genua vertrokken [NRC]
1930
UITREIS * dd. 14 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS* van Batavia naar Amsterdam, 26 Maart van Genua vertrokken
UITREIS * d.d. 22 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS* van Batavia naar Amsterdam, 3 Juli van Genua vertrokken
UITREIS * Christiaan Huygens 29 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * 17 September van Batavia vertrokken en 15 dezer (Oct.) te Amsterdam verwacht
THUISREISb * van Batavia naar Amsterdam, 8 October van Genua vertrokken
UITREIS * 4 November van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1931
THUISREIS * d.d. 24 Dec. van Batavia vertrokken en 21 dezer (Jan.) te Amsterdam verwacht.
UITREIS * 10 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 9 April van Colombo vertrokken
THUISREISb * dd. 1 dezer (Apr.) van Batavia vertrokken en 29 dezer (Apr.) te Amsterdam verwacht
UITREIS * m.s. 'Christiaan Huygens', 19 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 8 Juli van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb * 8 Juli van Batavia vertrokken en 5 Augustus te Amsterdam verwacht
UITREIS * 19 Aug. van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa * dd. 30 September van Batavia vertrokken en 27 Oct. a.s. te Amsterdam verwacht
THUISREISb * 30 September van Batavia naar Amsterdam vertrokken
UITREIS * 11 Nov. van Amsterdam naar Batavia
1932
THUISREIS (reis 16) * van Batavia naar Amsterdam, 30 Dec. [1931] van Colombo vertrokken.
UITREIS (reis 16) * 3 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 16) * van Batavia naar Amsterdam, 23 Maart van Colombo vertrokken
THUISREISb (reis 16) * 12 April van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS (reis 17) * 27 April van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 17) * 8 Juni van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb (reis 17) * 8 Juni van Batavia vertrokken en dat 6 Juli te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS (reis 18) * 20 Juli van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 18) * 31 Aug. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb (reis 18) * dd. 31 Aug. van Batavia vertrokken en 27 September te Amsterdam verwacht
UITREIS (reis 19) * 12 October van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 19) * van Batavia naar Amsterdam, 20 Nov. van Colombo vertrokken
THUISREISb (reis 19) * 23 November van Batavia vertrokken en 20 December te Amsterdam verwacht
1933
UITREIS (reis 20) * 4 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 20) * 15 Februari van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb (reis 20) * 15 Febr. van Batavia en 14 Maart te Amsterdam verwacht
UITREIS (reis 21) * 29 Maart van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 21) * van Batavia naar Amsterdam, 10 Mei
THUISREISb (reis 21) * 10 Mei van Batavia vertrokken en dat 6 Juni te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS (reis 22) * 21 Juni van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 22) * 2 Augustus van Batavia naar Amsterdam
THUISREISb (reis 22) * d.d. 2 Augustus van Batavia vertrokken en 30 dezer te Amsterdam verwacht
UITREIS (reis 23) * 13 September van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREIS (reis 23) * dd. 25 October jl. van Batavia vertrokken en 21 dezer (Nov.) a.s. te Amsterdam verwacht
UITREIS (reis 24) * 6 December van Amsterdam naar Batavia vertrokken
1934
THUISREISa (reis 24) * d.d. 17 Januari van Batavia vertrokken en 13 Februari te Amsterdam verwacht
THUISREISb (reis 24) * van Batavia n. Amsterdam, 24 Jan. v. Colombo vertrokken
UITREIS (reis 25) * 28 Februari van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 25) * 11 April van Batavia en 2 Mei van Villa Fransche
THUISREISb (reis 25) * van Batavia naar Amsterdam, 18 April van Colombo vertrokken
UITREIS (reis 26) * 23 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa (reis 26) * 4 Juli van Batavia en 8 Juli van Sabang vertrokken
THUISREISb (reis 26) * 1 Augustus van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS (reis 27) * 15 Augustus van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREISa (reis 27) * 26 Sept. van Batavia naar Amsterdam vertrokken
THUISREISb (reis 27) * dd. 26 Sept. jl. van Batavia vertrokken en 23 October te Amsterdam verwacht
1935
[22 Dec. 1934 - 8 Jan. 1935: Eerste Vaderland-Kerstreis: Amsterdam -IJmuiden-Boulogne- Casablanca- Madeira- Tanger- Lissabon- Boulogne- Amsterdam]
UITREIS * m.s. 'Christiaan Huygens', 30 Januari van Amsterdam naar Batavia vertrokken.
THUISREISa * 13 Maart van Batavia naar Amsterdam en 17 Maart van Sabang vertrokken
THUISREISb * 13 Maart van Batavia vertrokken en 9 April te Amsterdam verwacht
UITREIS * 21 April van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS (naar Genua) * [5 Juni] van Batavia naar Genua, 9 Juni van Sabang vertrokken [25/6 van Batavia te Genua]
UITREIS (van Genua) *
THUISREIS * 21 Augustus a.s. te Amsterdam verwacht van Batavia [24 juli van Batavia naar Amsterdam; 28 juli van Sabang]
UITREIS * 28 dezer (Aug.) van Amsterdam naar Indië
THUISREIS * van Batavia naar Amsterdam, 12 dezer (Okt.) te Belawan aangekomen
UITREIS * 20 November van Amsterdam naar Indië vertrokken
1936
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 5 Januari van Sabang vertrokken
THUISREISb * 1 Januari van Batavia vertrokken en 28 Januari te Amsterdam verwacht
UITREIS * 12 Februari van Amsterdam naar N.O.-Indië vertrokken
THUISREIS * 25 Maart van Batavia vertrokken en 21 April te Amsterdam verwacht
UITREIS * 6 Mei van Amsterdam naar Ned. O.-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 21 dezer (Juni) v. Sabang vertrokken
THUISREISb * 16 Juli te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 29 Juli van Amsterdam naar Ned.-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 13 Sept. van Sabang vertrokken
THUISREISb * 9 September van Batavia vertrokken en 7 Oct. te Amsterdam verwacht
UITREIS * 21 October van Amsterdam naar N.-Indië
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 6 dezer (Nov.) van Sabang vertrokken
THUISREISb *motorschip 'Christiaan Huygens', d.d. 2 December van Batavia vertrokken en 31 Dec. te Amsterdam verwacht.
1937
UITREIS * 3 Februari van Amsterdam naar Nederl. Oost-Indië.
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 21 Maart van Sabang vertrokken
THUISREISb * d.d. 17 Maart van Batavia vertrokken en d.d. 13 April te Amsterdam verwacht
UITREIS * 28 April van Amsterdam naar Nederl. Oost-Indië vertrekkend
THUISREISa * naar Amsterdam, 13 Juni van Sabang vertrokken
THUISREISb* 2(?) Juni van Batavia vertroken en d.d. 7 Juli te Amsterdam verwacht
UITREIS * 21 Juli van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken
THUISREISa* van Batavia naar Amsterdam, 4 Sept. te Belawan aangekomen
THUISREISb * d.d. 1/9 van Batavia vertrokken, 22/9 te Genua gearriveerd en 20 September te Amsterdam verwacht
UITREIS * 13 October van Amsterdam naar Nederland-Indië vertrokken
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 26 dezer (Nov.) van Singapore vertrokken
THUISREISb * dd. 24 November van Batavia vertrokken, dd. 14 November te Genua gearriveerd en dd. 21 Decemb. te A'dam verwacht
1938
UITREIS * 5 Jan. van Amsterdam naar Ned. Oost-Indië
THUISREISa * 18 Febr. van Singapore vertrokken
THUISREISb * 13 Maart van Batavia te Amsterdam verwacht
UITREIS * 30 Maart van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië vertrokken.
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 13 Mei van Singapore vertrokken
THUISREISb * 11 Mei van Batavia vertrokken, 31 Mei te Genua gearriveerd en 7 Juni te Amsterdam verwacht
UITREIS * 22 Juni van Amsterdam naar Nederlandsch-Oost-Indië
THUISREISa* van Batavia naar Amsterdam, 7 dezer (Aug.) van Sabang vertrokken
THUISREISb * 2 Aug. van Batavia vertrokken, 24 te Genua gearriveerd en 31 dezer (Aug.) te Amsterdam verwacht
UITREIS * 14 September van Amsterdam naar Nederlandsch Oost-Indië
THUISREIS* 28 October van Singapore vertrokken
UITREIS * m.s. 'Christiaan Huygens', 7 Dec. van Amsterdam naar Nederlandsch-Indië
1939
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 20 dezer (Jan.) van Singapore vertrokken
THUISREISb * 14 dezer (Febr.) te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 1 Maart van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 14 dezer (Apr.) van Singapore vertrokken
THUISREISb * 9 Mei te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 24 Mei van Amsterdam naar Batavia
THUISREISa * van Batavia naar Amsterdam, 9 dezer (Juli) van Padang vertrokken
THUISREISb * 2 Augustus te Amsterdam verwacht van Batavia
UITREIS * 16 Augustus van Amsterdam naa Batavia
THUISREIS * 2 October van Batavia naar Amsterdam vertrokken
UITREIS * d.d. 28 November 1939 van Amsterdam naar Batavia
1940
THUISREIS * 17 Januari van Batavia vertrokken en 8 Februari te Genua aangekomen
UITREIS * 21 Februari van Genua naar Batavia [13 Mrt aangekomen]
THUISREIS * [vertrek dinsdag 19 maart 1940]
UITREIS * 27 April van Genua naar Batavia

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.