Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten Oost-Indië 1889-1940 (bootreizen Batavia/Indonesië)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen van de maatschappijen Rotterdamse LLoyd en Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN).
De schepen van de Rotterdamse Lloyd vertrokken uit Rotterdam, en deden Marseille aan. In Marseille debarkeerden/embarkeerden ook vele Nederlanders, die met de trein de rest van de reis naar/van Nederland aflegden.
In het Gemeentearchief Rotterdam zijn van de schepen van de Rotterdamse Lloyd velen scheepsjournaals te vinden. (NB. een scheepsjournaal is wat anders dan een passagierslijst)

De schepen van de Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) vertrokken uit Amsterdam, en deden Genua (Italie) aan.

De treinreis van Marseille of Genua naar Nederland (vice versa) scheelde een week reistijd en op die manier werd de Golf van Biskaje vermeden, die vaak de oorzaak was van zeeziekte.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

The database contains the names mentioned in the passenger lists (published in newspapers) of the ships of the two Dutch companies 'Rotterdamse Lloyd' and 'Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN)'.
The ships of the Rotterdam Lloyd sailed from Rotterdam, via Marseille to the East Dutch Indies. In Marseille Dutch people came on board, who had made the trip from Holland to France by train (or Dutch people left the ship and they were travelling further by train). The Municipal Archive of Rotterdam is holding the ships journals of the Rotterdam Lloyd (a ship journal is not the same as a passenger list)

The ships of the Stoomvaart Maatschappij Nederland (SMN) sailed from Amsterdam via Genoa (Italy) to the Dutch Indies. A lot of Dutch passengers made the journey between Genoa and Holland by train.

The red colored ships are still missing in the database.

uitreis = outward voyage / outbound.
thuisreis = homeward journey / homebound.


Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

CONRAD


1889
THUISREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 5 Januari en aangekomen te Genua den 3 Febr. 1889
UITREIS * Per ss. 'Conrad', vertrokken van Amsterdam naar Batavia 2 Maart
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 11Juni
UITREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 3 Aug.
THUISREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Batavia naar Amsterdam en aangekomen te Genua den 12 Nov.
UITREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 21 Dec.
1890
UITREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Amsterdam naar Batavia 10 Mei
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia aangekomen te Genua den 17 Augustus
UITREIS * per ss. "Conrad" 27 September vertrokken van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS *
1891
UITREIS * per ss. "Conrad' vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 14 Febr.
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 21 Mei ll.
UITREIS * per ss. "Conrad" van Amsterdam naar Batavia den 20n Juni
THUISREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Batavia naar Amsterdam den 26 Aug. en aangekomen te Genua den 27 Sept.
UITREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 24 Oct.
1892
THUISREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Batavia naar Nederland
UITREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Amsterdam naar Batavia op 27 Febr.
THUISREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 3 den Juni
UITREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 10den September
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 12 Dec. 1892
1893
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 19en April
UITREIS * Per ss. "Conrad", 14 Jan. van Amsterdan naar Batavia vertrokken (uitgaande passagiers; Nederlandsche Mail
THUISREIS *
UITREIS * per ss. "Conrad" 20 Mei van Amsterdam naar Batavia vertrokken
THUISREIS * per ss. "Conrad" vertrokken van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 23 Aug.
UITREIS * per ss. "Conrad" van Amsterdam naar Batavia den 7n Oct. a.s.
1894
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia (ca mei)
UITREIS * per ss. "Conrad" van Amsterdam naar Batavia den 2en Juni
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Nederland aangekomen te Genua 6 Sept.
UITREIS *
1895
THUISREIS * per ss. "Conrad" 8 Jan. van Batavia aangekomen te Genua
UITREIS * per ss. "Conrad" van Amsterdam naar Batavia den 9en Februari
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua den 15en Mei 1895
UITREIS * per ss. "Conrad" 19 Oct. van Amsterdam naar Batavia
1896
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam 22 Jan. te Genua aangekomen
UITREIS * per ss. "Conrad" 22 Febr. van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam aangekomen te Genua 25 Mei
UITREIS * per ss. "Conrad" 27 Juni van Amsterdam naar Batavia
THUISREIS * per ss. "Conrad" van Batavia naar Amsterdam 29 Sept. te Genua aangekomen

Laatst gewijzigd: juni-aug. 2005 / mrt 2006 / maart 2009 / augustus 2011.