Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

COMMEWIJNE


1915
UITREIS *16 April van Amsterdam naar West-Indië vertrokken
1916
UITREIS *dat 21 April van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS *
UITREIS * dat 6 dezer (Okt.) v. Amsterdam naar West-Indië vertrekt
1919
THUISREIS * 23 Maart van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * 5 Juni van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * 6 Augustus van West-Indië te Amsterdam aangekomen
1920
UITREIS * dat 18 Sept. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 17 Dec. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1921
UITREIS * dat 11 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * dd. 19 Mei van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 3 Juni van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 29 dezer(Juli) v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 24 dezer (Aug.) van Amsterdam naar Suriname vertrekt [NRC]
1922
THUISREIS * 22 Maart van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
1926
THUISREIS * 10 dezer (Okt.) van Suriname te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 28 October van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
1927
UITREIS * 11 dezer (Febr.) van Amsterdam naar Suriname, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 11 Mei te Amsterdam verwacht, zullen de volgende passagiers uit West-Indië aankomen [NRC]
UITREIS *dat 27 dezer (Mei) van Amsterdam naar West-Indië zal vertrekken [NRC]
THUISREISa * d.d. 25 Aug. uit West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn de volgende passagiers gearriveerd [Vad.]
THUISREISb * d.d. 25 Augustus uit West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn de volgende passagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * dd. 9 September van Amsterdam naar West-Indië, zullen de volgende passagiers vertrekken [9 Sept van Amsterdam naar West-Indië; 15 v. Madeira, Amsterdam n. Paramaribo; 25 te Paramaribo]
THUISREISa * zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen (Dec.) [NRC]
1928
THUISREISb * d.d. 10(?) Dec. van West-Indië te Amsterdam verwacht, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede [Vad.]
UITREIS * d.d. 10 Febr. van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREISa * dat hedenavond [8 Mei] te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië aankomen [Vad.]
THUISREISb * zijn gisteravond (8 Mei) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië aangekomen [NRC] [met. o.a. A.S.J. Fernandus, voorzitter van de Commissie der West-Indische afdeeling I.T.A. + twee Surinaamsche hoendenvlechters, van de R.K. Vlechtschool te Paramaribo]
UITREIS * dat 25 Mei van Amsterdam naar West-Indië vertrekt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.] [25 Mei vertrekken met o.a. B.A.W. Schlimmer, kapt. der inf.]
THUISREIS * d.d. 21 dezer (Aug.) te Amsterdam worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië komende verwacht [NRC]
UITREIS * d.d. 7 September naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.]
THUISREIS * dd. 8 December 1928 van West-Indië te Amsterdam verwacht, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede [NRC]
UITREIS * dd. 21 dezer (Dec.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen onder andere de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1929
THUISREIS *
UITREIS * dd. 5 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlansche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 21 Maart van West-Indië te Amsterdam verwacht [ NRC]
UITREIS *
THUISREISa * d.d. 3 Juli van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
THUISREISb * d.d. 3 Juli van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [Vaderland]
UITREIS * dat 19 Juli v. Amsterdam naar West-Indië vertrekt [ NRC]
THUISREIS * d.d. 16 October v. W.-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 1 Nov. van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
1930
THUISREIS *
UITREIS * met s.s. 'Commewijne', zullen 14 dezer (Febr.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar Madeira en W.-Indië vertrekken
THUISREIS * d.d. 17 Mei te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers arriveeren
UITREIS * d.d. 30 dezer (Mei) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers vertrekken
THUISREIS * 27 Augustus van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS * d.d. 12 dezer (Sept.) van van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 11 dezer (Dec.) van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende passagiers arriveeren

Laatst gewijzigd: augustus 2005.