Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

SIMON BOLIVAR


1927
UITREIS * dat 25 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *18 Mei uit West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * de volgend Nederlandsche passagiers zullen 10 Juni van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 3 Augustus v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 26 dezer (Aug.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.]
THUISREIS * dd. 19 October te Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vad.]
UITREIS * d.d. 11 November van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
1928
THUISREIS * zijn op 3 dezer (Jan.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * zullen d.d. 27 dezer (Jan.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat morgen (Mrt.) te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 13 April van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * d.d. 7 Juni te Amsterdam zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [Vad.]
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 22 Augustus te Amsterdam, wordt o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië komende verwacht [NRC]
UITREIS * d.d. 14 September van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 11 November van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 30 November van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.]
1929
THUISREIS * 23 Januari van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * 15 Februari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 11 April van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 3 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
THUISREIS * dd. 25 dezer (Jun.) van West-Indië te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 19 Juli van Amsterdam n. W.-Indie vertrekt [NRC]
THUISREISa * d.d. 10 dezer (Sept.) van West-Indië te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
THUISREISb * d.d. 10 September te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [Vaderland]
UITREISa * dd. 4 dezer (Okt.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
UITREISb * dd. 4 October van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
THUISREIS * dd. 26 dezer (Nov.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * 20 dezer (Dec.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1930
THUISREIS * met s.s. 'Simon Bolivar', dd. 12 Februari van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * d.d. 7 Maart van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 29 April van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche aangekomen
UITREIS * d.d. 23 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 15 Juli van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * dat 8 dezer (Aug.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * d.d. 30 September van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS * d.d. 31 dezer (Oct.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 23 Dec. van West-Indië te Amsterdam aangekomen
1931
UITREIS * dd. 16 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 10 Maart v. West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 27 Maart naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * Onderstaande Nederlandsche passagiers arriveerden op 19 Mei met het st. 'Simon Bolivar' van West-Indië te Amsterdam.
UITREIS * 5 Juni van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * Nederl. passagiers met het st. 'Simon Bolivar', 28 Juli van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 14 Augustus van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * met het st. 'Simon Bolivar', d.d. 6 October te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * met het st. 'Simon Bolivar', zullen 23 October de volgende Nederlandche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * d.d. 16 December te Amsterdam v. West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 1 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
1932
THUISREIS * met het st. 'Simon Bolivar', 23 Februari van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 11 Maart van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 3 Mei te Amsterdam v. West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 20 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * met het st. 'Simon Bolivar', d.d. 20 September zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * met het st. 'Simon Bolivar', 7 October van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers vertrekken
THUISREIS * met het s.s. 'Simon Bolivar', d.d. 29 November van W.-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * met het st. 'Simon Bolivar', 16 dezer (Dec.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1933
THUISREIS * 7/2 te Amst.
UITREIS * 24 Febr. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 5 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende passagiers vertrekken
THUISREIS * 27 Juni te Amsterdam v. West-Indië zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
[tiendaagsche reis naar Rügen en Danzig op de Simon Bolivar (29 juni-9 Juli)]
UITREIS * dat 14 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * d.d. 4 dezer (Sept.) te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * zullen 22 September a.s. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar W.-Indië vertrekken
THUISREIS * d.d. 13 Nov. van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * zullen 1 December de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [30 Dec. van Barbados]
1934
THUISREIS * 23 Januari te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche uit West-Indië passagiers aangekomen
UITREIS * Vrijdag 9 dezer (Febr.) o.a. de volgende Nederl. passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * Donderdag 5 dezer (Apr.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aankomen
UITREIS *
THUISREIS * 11 dezer (Juni) uit West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 29 Juni van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * Met het s.s. 'Simon Bolivar', 22 Augustus 1934 te Amsterdam, zullen naast 70 Madeira toeristen de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië zich ontschepen
UITREIS * d.d. 16 November van Amsterdam, zullen o.a. de navolgende Nederlandsche passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1935
THUISREIS * 7 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam, zijn de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 24 dezer (Jan.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 19 dezer (Mrt.) te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië medegekomen
UITREIS * 5 April a.s. van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 14 Juni van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 5 dezer (Aug.) te A'dam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië medegekomen
[toeristenreis Simon Bolivar, 8-20/8 Fjoerdenreis]
UITREIS * [uitreis pass 25 Aug. Oussant; 5 Sept. van Amsterdam te Barbados]
THUISREIS * 11 deze (Okt.) te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 1 November van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * dd. 23 December te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
1936
UITREIS * dat 10 dezer (Jan.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * 2 Maart te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 20 dezer (Mrt.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 10 dezer (Mei) te Amsterdam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 29 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 20 Juli te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 7 dezer (Aug.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië maken
THUISREIS * hetwelk 28 Sept. te Amsterdam is gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 16 October van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië maken
THUISREIS * 9 dezer (Dec.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 25 dezer (Dec.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
1937
THUISREIS * d.d. 16 dezer (Febr.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 5 dezer (Mrt.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * dd. 28 April te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 14 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 6 Juli te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * 23 Juli van Amsterdam vertrekkend, zulen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 16 September te Amsterdam van West-Indië aangekomen
UITREIS * met het stoomschip 'Simon Bolivar', 1 October van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken [1 Oct van Amst. n. W-Indie; pass. 3 Oct. Ouessant]
THUISREIS * d.d. 25 November te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 10 Dec. van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1938
UITREIS * 16 Februari van Amsterdam, zullen de volgende passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 12 April te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 29 April van Amsterdam vertrekkend zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 21 Juni te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 1 Juli van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 31 Augustus te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 16 September van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 8 November te Amsterdam verwacht, hebben de onderstaande passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 25 November van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1939
THUISREIS * 17 Januari te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië meegemaakt [4 Jan v. Barbados n. Amst; p. 11 Jan Azoren; 17 Jan v. Barbados te A'dam; 22 Jan van Amst te Hamburg]
UITREIS * [3 Febr v. Amst n. W-Indie] 3 Februari te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië meegemaakt
THUISREIS * 29 Maart te Amsterdam van West-Indië
UITREIS * 23 Juni a.s. van Amsterdam vertrekkende, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * s.s. 'Simon Bolivar', d.d. 15 Augustus 1939 te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS (getorpedeerd) * De K.N.S.M. geeft ons nog een aantal namen van geredden van de 'Simon Bolivar'. Er worden dus in totaal, zooals reeds eerder gemeld, nog 86 opvarenden vermist.
UITREIS (getorpedeerd) * Eerste lijst van de geredden van de 'Bolivar'. Volgens de tot dusverre bij de directie van de K.N.M.S. ingekomen berichten, zijn in Engeland aan wal gebracht.

Laatst gewijzigd: augustus 2005.