Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

STUYVESANT


1919
UITREIS * bestemd om 6 Febr. van Amsterdam naar W.-Indië te vertrekken
THUISREIS * 14 April v. West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 13 Mei van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * van West-Indië te Amsterdam aangekomen (Juli)
UITREIS * 14 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrokken
THUISREIS *
UITREIS * 12 September vertrokken van Amsterdam naar West-Indië
THUISREIS * 14 November van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * 5 December van Amsterdam naar West-Indië vertrokken
1920
THUISREIS * 6 Februari v. Paramaribo te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 13 Maart van Amsterdam naar West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREISa * lijst van passagiers van West-Indië aangekomen per s.s. 'Stuyvesant' (Mei) [Vad.]
THUISREISb * dat 12 Mei van West-Indië te Amsterdam arriveerde [NRC]
UITREIS * lijst van passagiers per s.s. 'Stuyvesant' naar West-Indië op 26 Mei [Vad.]
THUISREIS * 21 Juli v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 1 Aug. van Amsterdam naar West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 8 Sept. van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 27 Oct. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
1921
UITREIS * dat 7 Jan. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * dd. 18 Maart van Amsterdam naar Amsterdam vertrokken [NRC]
UITREIS *
THUISREIS * 12 Mei van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 3 Juni van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC] [Vad.]
THUISREIS * 30 Juli v. Colon te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 6 September van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 25 November van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1922
UITREIS * dat 10 Februari v. Amsterdam n. W.-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 12 April van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
1926
THUISREIS * arriveerden heden (10 Sept.) uit West-Indië te Amsterdam de volgende Nederlandsche passagiers [NRC]
UITREIS * dd. 1 October van Amsterdam naar West-Indië [Vad.]
THUISREIS * dat vermoedelijk 28 November van West-Indië te Amsterdam zal aankomen, worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers verwacht [NRC]
UITREIS * d.d. 17 dezer (Dec.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
1927
THUISREIS * [4 April te Plymouth verwacht; 7 April van West-Indie te Amst verwacht; 9 April van Amst. n. Hamburg, 18 April te Amsterdam van Hamburg]
UITREIS * 22 April van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 17 Juni uit West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [1 Juni van Barbados n. Amsterdam; 13 Juni te Plymouth verw.; 14 Juni van Plymouth; 15 Juni te Havre; 17 Juni te Amst. van West-Indië; 25 Juni van Amst. n. Hamburg; arr. 26 Juni te Hamburg][passagier Mr. N. Brantjes, de gouverneur van Curacao, met echtgenoote; reizen door naar Haarlem]
UITREIS * dat 8 dezer (Juli) van Amsterdam naar West-Indië zal vertrekken [NRC]
THUISREIS * 2 Sept. v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 23 dezer (Sept.) zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken. [NRC]
THUISREIS * zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië te Amsterdam debarkeeren (Nov.) [NRC]
UITREIS * 9 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1928
THUISREIS * dat 4 dezer (Febr.) v.m. te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië ontschepen [NRC]
UITREIS * dd. 24 dezer (Febr.) van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat 20 April v.m. te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers uit West-Indië aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 11 Mei van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * dat 6 Juli van West-Indie te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREISa * dat 27 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
UITREISb * dd. 27 Juli 1928 zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.]
THUISREIS * dd. 21 dezer (Sept.) van W.-Indië komende, worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers te Amsterdam verwacht [Vad.]
UITREIS * dd. 12 October van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.] [NRC]
THUISREIS * d.d. 6 of 7 December van West-Indië te Amsterdam verwacht, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede [NRC]
UITREIS * 28 dezer (Dec.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers de reis medemaken [NRC]
1929
THUISREIS * 19 dezer (Febr.) van West-Indië te Amsterdam verwacht, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede [NRC]
UITREIS * dd. 15 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 7 Mei van West-Indië te Havre gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers medegekomen [NRC]
UITREISa * dd. 31 dezer (Mei) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
UITREISb * dd. 31 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
THUISREIS * zijn 25 Juli de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indie te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 16 Aug. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 10 October te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd [Vaderland]
UITREISa * dd. 1 November van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [ Vaderland]
UITREISb * dd. 1 Nov. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 27 December van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlanders arriveeren [NRC]
1930
UITREIS * dd. 17 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 13 dezer (Mrt.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 4 April van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 28 dezer (Mei) van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * d.d. 20 Juni van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREISa * dd. 13 Aug. te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd
THUISREISb * 13 Aug. v. West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 5 dezer (Sept.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 11 November van Amsterdam naar West-Indië, zullen de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1931
THUISREIS * zijn o.a. d.d. 3 Febr. te Amsterdam de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS *
THUISREIS *14 dezer (Mei) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 18 dezer (Aug.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
1932
UITREIS * d.d. 24 dezer (Mei) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * met het st. 'Stuyvesant', zijn 8 dezer (Aug.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit resp. West-Indië en Madeira te A'dam aangekomen
UITREIS * 16 dezer (Aug.) van Amsterdam naar Suriname, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrokken
1933
THUISREIS * (thuisreis 16 Jan. van Madeira; 23 Jan. van West-Indië te Amst.)
UITREIS * 23 dezer (Apr.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * dat 18 Juli van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrekt
THUISREIS * dd. 24 dezer (Dec.) van West Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers arriveeren
UITREIS * dd. 2 Januari 1934 naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
1934
THUISREIS * 19 Maart van West-Indië en Madeira te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * [1 April van Madeira naar Paramaribo]
THUISREIS * 10 dezer (Juni) uit West-Indië en Madeira te Amsterdam aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * 2 dezer (Sept.) van W.-Indë te Amsterdam, zijn de volgende Nederl. passagiers aangekomen
UITREIS * 11 September 1934 van Amsterdam zal vertrekken, zullen zich de navolgende Nederlandsche passagiers naar Madeira en West-Indië begeven
THUISREIS *
UITREIS * Met het st. 'Stuyvesant', d.d. 7 December van Amsterdam naar West-Indië en Madeira, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
1935
THUISREIS * dd. 14 Februari te Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers debarkeeren
UITREIS * [1 Maart n.m. 8 uur n. Paramaribo; 10 Maart van Amsterdam te Paramaribo; 25 Maart van West-Indië te Nieuw-York]
THUISREIS * 1 Mei te Amsterdam zullen de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië en Madeira zich ontschepen
UITREIS * 10 Mei 1935 van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers met bestemming Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * zullen 26 Juli de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 2 Oct. te Amsterdam zijn o.a. de volgende passagiers uit West-Indië
UITREIS * zullen 11 Oct. o.a. de volgende passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * dat 27 dezer (Dec.) van Amsterdam vertrekt, zullen o.a. de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1936
UITREIS * 18 dezer (Mrt.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * [4 Mei n.m. 1 uur van Paramaribo n. Amsterdam; thuisreis 18 Mei te Plymouth verw.; 20 Mei van West-Indie te Amsterdam]
UITREIS *[29 Mei van Amsterdam naar West-Indië; 4 Juni n.m. 7 uur v. Madeira n. Paramaribo; 13 Juni v. Amsterdam te Paramaribo; 29 Juni van West-Indië te Nieuw York][passagiers Willem van der Veer, Elly van STEKELENBURG, Jeanne VAN RIJN, Jan van Ees en Jan Mulder]

THUISREIS * 6 dezer (Aug.) te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 14 dezer (Aug.) van Amsterdam, zullen de volgende passsagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 21 Oct. te A'dam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * d.d. 30 dezer (Okt.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken

DE DIETSCHE SPELERS
WILLEM VAN DER VEER EN DE ZIJNEN NAAR SURINAME VERTROKKEN.
Met het s.s. 'Stuyvesant' van de K.N.S.M. is gisteren het toneelgroepje De Dietsche Spelers naar West Indie vertrokken.
Het is de vierde keer, dat VAN DER VEER, naar de West trekt. Ditmaal wordt Willem VAN DER VEER vergezeld door de dames Elly van STEKELENBURG en Jeanne VAN RIJN en door de heeren Jan van Ees en Jan Mulder. Het repertoire ... etc.
[Het Vaderland 1936_05_30_1_06]


1937
THUISREIS *
UITREIS * 2 April van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 9 Juni te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van West-Indië naar Europa aangekomen
UITREIS * 18 Juni van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * met het st. 'Stuyvesant', zijn de volgende pasagiers van West-Indië in Europa aangekomen (Aug.)
UITREIS * 3 September van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende pasagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. 9 Nov. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS *.d. 19 November van Amsterdam, zullen de volgende passagiers naar West-Indië vertrekken
1938
THUISREIS * d.d. 14 April te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * [22 Apr van Amst. n. West-Indie, 23 April 12 uur van Dover n. Madeira; 6 Mei n.m. 10 uur te Paramaribo]
THUISREIS * 29 Juni te Amsterdam verwacht van West-Indië.
UITREIS * hetwelk 8 Juli van Amsterdam vertrekt, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 15 Sept. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 23 September van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
1939
UITREIS * hetwelk 23 Januari van Amsterdam vertrekt zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
UITREIS * 18 April van Amsterdam naar West-Indië te vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 11 Juli van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken

Laatst gewijzigd: augustus 2005.