Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

VAN RENSSELAER


1920
UITREIS * 17 Jan. van Amsterdam naar La Guaire vertrokken [NRC]
THUISREIS * 12 Maart van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * 14 April van Amsterdam naar West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 12 Juni v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS *
THUISREIS * lijst van passagiers van het s.s. 'Van Rensselaer', van 20 Augustus 1920 [Vad.]
UITREIS * 8 September van Amsterdam [Vad.] / dat 8 September van Amsterdam naar Oost-Indië [=West-Indië?] vertrekt [NRC]
THUISREIS * 1 dezer (Nov.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 19 dezer (Nov.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1921
THUISREIS *
UITREIS * dat 4 Febr. v. A'dam n. West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 22 dezer (April) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
UITREIS * 8 Juli v. Amsterdam n. West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * 31 Augustus van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 28 Sept. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREISa * bestemd 9 December van Amsterdam naar West-Indië te vertrekken. [Vad.]
UITREISb * dat 9 December van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1922
UITREIS * dd. 24 Februari van Amsterdam naar West-Indië [Vad.]
1926
THUISREIS * 22 September van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 15 October van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * 9 December zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 31 December van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
1927
THUISREIS * dat 24 dezer (Febr.) van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * d.d. 11 Maart van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 6 dezer (Mei) te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit-West-Indië aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 20 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 15 Juli te Amsterdam verwacht, zullen de volgende Nederlandsche pasagiers uit West-Indië aankomen [NRC]
UITREIS * 3 Aug. van Amsterdam naar West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * worden heden (30 Sept.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * d.d. 21 October zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [Vad.]
THUISREIS * hetwelk 16 dezer (Dec.) van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers arriveeren [NRC]
1928
UITREISa * zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken (Jan.) [Vad.]
UITREISb * zullen 6 dezer (Jan.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREISa * 1 Maart van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
THUISREISb * dat 2 Maart te Amsterdam, uit West-Indië verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vad.]
UITREIS * d.d. 23 Maart van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dd. 8 Juni van Amsterdam, waarmee o.s. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië zullen vertrekken [Vad.]schip info
THUISREIS * dat 2 Augustus v. West-Indie te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * d.d. 24 dezer (Aug.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * 17 Oct. van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 9 dezer (Nov.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1929
THUISREISa * d.d. 3 Januari van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [Vaderland]
THUISREISb * 3 Januari van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 25 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 20 Maart van West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 12 April van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * worden 6 Juni van West-Indië o.a. de volgende Nederlandsche passagiers te Amsterdam verwacht [Vaderland]
UITREIS * dd. 28 Juni van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 21 Aug. van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vaderland]
UITREIS * den 13den September van Amsterdam naar West-Indië vertrekkend, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
THUISREIS * d.d. 6 Nov. van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * dd. 29 November van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1930
THUISREIS * 23 Januari van West-Indië te Amsterdam verwacht
UITREIS * dd. 14 Februari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 9 April van West-Indië naar Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * d.d. 2 Mei 1930 van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche vertrekken
THUISREIS * d.d. 25 Juni te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS * d.d. 18 Juli van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 10 dezer (Sept.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS * d.d. 3 dezer (Oct.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 27 dezer (Nov.) te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 16 Dec. van Amsterdam naar West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrokken. (van Rensselaer, 22 Jan. van W. Indie te New York)
1931
THUISREIS * 7 Maart van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen.
UITREIS * 24/3
THUISREIS * d.d. 14 Juni 1931 van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 7 dezer (Juli) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 13 dezer (Okt.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
1932
THUISREIS * d.d. 5 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 19 dezer (Jan.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * dato 12/4/1932 van Amsterdam naar West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrokken
THUISREIS * (15 Mei van West-Indië te Nieuw-York; 9 Juni nm 5 uur van Paramaribo n. Amsterdam; 24 Juni n.m. te Plymouth; 26 Juni van West-Indie te Amst.)
UITREIS * 5 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrokken
THUISREIS * met het st. 'Van Rensselaer', 19 dezer (Sept.) van West-Indië te Amsterdam, worden o.a. de volgende passagiers verwacht
UITREIS * d.d. 27 dezer (Sept.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrokken
THUISREIS * 11 Dec. van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd.
UITREIS * d.d. 20 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1933
THUISREIS * (4 Febr. v. Curacao n. Puerto Cabello; thuisr., 26 Febr. van Madeira; 5 Mrt. te A'dam)
UITREIS * 14 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
[3 twaalfdaagsche reizen naar Madeira op de COTTICA, Van Rensselaer en Oranje Nassau (6 Juni-18 Juni, 27 Juni-9 Juli en 18 Juli-30 Juli)]
UITREIS * dat 21 dezer (Nov.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrekt
THUISREIS * 28 dezer (Dec.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers te Amsterdam uit West-Indië aangekomen
1934
THUISREIS d.d. 3 dezer (Febr.) van West-Indië en Madeira te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * d.d. 13 Februari van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dat 28 April te Amsterdam verwacht wordt, zullen de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië en Madeira debarkeeren
UITREIS * d.d. 8 Mei van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 22 Juli te Amsterdam aangekomen van West-Indië, zijn de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS * dat 31 Juli van Amsterdam vertrekt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers de reis naar Madeira en West-Indië meemaken
THUISREIS * 14 dezer (Oct.) van West-Indië en Madeira te Amsterdam verwacht, zullen de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * 28 October a.s van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen de navolgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1935
THUISREIS * met het stoomschip 'Van Rensselaer', zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers te Amsterdam aangekomen (3/1)
UITREIS * d.d. 11 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederl. passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 29 dezer (mrt.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 5 Juni te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië en Madeira aankomen
UITREIS * zullen 30 Aug. a.s. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS * 5 Nov. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 15 November van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
1936
THUISREIS * [16 Jan. v. Madeira naar Plymouth; 22 Jan. van West-Indie te Amsterdam]
UITREIS * d.d. 31 Jan. van Amsterdam, zullen de navolgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. heden (8 Apr.) te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 17 April van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * [3 Juli van Amsterdam n. West-Indië; pass. 5 Juli n.m. 5 uur Ouessant]

THUISREIS * d.d. 10 September te Amsterdam, zullen de volgende passagiers uit West-Indië arriveeren
UITREIS *
THUISREIS * 24 Nov. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * dd. 4 dezer (Dec.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1937
THUISREIS * 11 dezer (Febr.) te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 19 dezer (Febr.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
UITREIS * 7 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 14 Juli te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * d.d. 23 Juli van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de ries van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * 24 December 1937 van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken.
1938
THUISREIS * 2 Maart te Amsterdam, hebben de volgende pasagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * [11 Mrt van A'dam n. W-Indie; pass. 13 Mrt Ouessant; 17 Maart van Madeira n. Paramaribo]
THUISREIS * 17 Mei te Amsterdam aangekomen van West-Indië
UITREIS *
THUISREIS * 3 Aug. te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 1 November van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1939
THUISREIS * [11 Jan. van Plymouth]
UITREIS *14 Februari van Amsterdam zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * [14 April van Barbados n. Amsterdam; 28 April n.m. van Havre; 29 April te Amsterdam]
UITREIS * 9 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 21 dezer (Juli) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië medegemaakt

Laatst gewijzigd: augustus 2005.