Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

COSTA RICA


1930
UITREIS * d.d. 17 dezer (Oct.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 8 dezer (Dec.) te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
1931
THUISREIS * d.d. 18 Februari te Amsterdam van West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * d.d. 13 Maart van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 3 Mei te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 22 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * [13 juli te Adam]
UITREIS * dat 31 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekke
THUISREIS * met het st. 'Costa Rica', d.d. 20 dezer (Sept.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * met het st. 'Costa Rica', d.d. 9 October van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 29 November van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 18 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1932
THUISREIS * kwamen 8 dezer (Febr.) o.a. de volgende passagiers van West-Indië te Amsterdam aan
UITREIS * d.d. 22 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 17 dezer (Apr.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 6 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende passagiers vertrekken
THUISREIS * st. 'Costa Rica', 27 Juni v. W.-Indië te Amsterdam aangekomen.
UITREIS * 19 Juli van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * met het st. 'Costa Rica', 4 dezer (Sept.) te Amsterdam van West-Indië zijn o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers gedebarkeerd
UITREIS * 23/9
THUISREIS * Met het st. 'Costa Rica', 15 Nov. v. W. Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd.
UITREIS * met het s.s. 'Costa Rica', d.d. 2 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1933
THUISREIS * 22 dezer (Jan.) te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 10 Februari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 30 Juni van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 20/8 te Amst.
[twaalfdaagsche reis naar Kopenhagen, Visby en Stockholm op de Costa Rica (23 Aug-3 Sept)]
[toeristenvaart, arr. 29 Aug. te Stockholm]
UITREIS * d.d. 8 dezer (Sept.) van Amsterdam n. W.-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * stoomschip 'Costa Rica', [29 Oct.] van West-Indië n. Amsterdam.
UITREIS * d.d. 17 Nov. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1934
THUISREIS * zijn 7 Januari o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 26 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 19 Maart te Amsterdam, arriveerden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers
UITREIS *
THUISREIS * 27 dezer (Mei) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aankomen
UITREIS * 15 Juni van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers voor Madeira en West-Indië zich inschepen
THUISREIS * 5 Aug. te A'dam van West-Indië en Saos Miguel, zijn de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 24 dezer (Aug.) van Amsterdam, zullen naast 70 toeristen van Madeira de volgende Nederlandsche passagiers met bestemming West-Indië vertrekken
THUISREIS * 23 December te Amsterdam gearriveerd, zijn de navolgende Nederlandsche passagiers van West-Indië meegekomen
1935
UITREIS * 11/1
THUISREIS * 3 Maart te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië medegekomen [2 maart: stormschade (grote golf)]
UITREIS * 22 Maart o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 12/5
UITREIS * hetwelk 31 dezer (Mei) van Amsterdam zal vertrekken, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers met bestemming West-Indië vertrekken
THUISREIS *
[toeristenreis Costa Rica Noordkaap en Fjordenreis 24/7-8/8]
UITREIS * 9 dezer (Aug.) van Amsterdam te vertrekken, zullen o.a. de volgende passagiers naar West-Indië reizen
THUISREIS * 29 dezer (Okt.) te Amsterdam aangekomen, maakten de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Plymouth, Havre of Amsterdam mede
UITREIS *
THUISREIS * 8 dezer (Dec.) te Amsterdam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 27 dezer (Dec.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1936
THUISREIS * 16 dezer (febr.) te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 6 dezer (Mrt.) van Amsterdam vertrekt, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * dd. 26 April te A'dam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 15 dezer (mei) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 5 dezer (Juli) te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * met het st. 'Costa Rica', 24 dezer (Juli) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * gister te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt (16/9)
UITREIS * 2 October van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 22 dezer (Nov.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië meegemaakt
UITREIS * 11 dezer (Dec.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
1937
THUISREIS * 1 dezer (Febr.) te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 19/2
THUISREIS * 11 dezer (Apr.) te Amsterdam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 30 April van Amsterdam, zullen de volgende pasagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 20 Juni te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 9/7
THUISREIS * 31 Augustus te Amsterdam, zijn de volgende pasagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * 17 September van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 7 November te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
THUISREIS * 26 November van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van West-Indië medemaken
1938
THUISREIS * 16 Januari te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * dd. 3 Febr. van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië aanvaarden
THUISREIS *
UITREIS * 15(?) April van Amsterdam, maken de volgende passagiers de reis naar West-Indië mede
THUISREIS * 5 Juni te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 24 Juni van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 14 Augustus te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * dd. 2 September van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 23 October te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 11 November van Amsterdam, zullen de volgen passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
1939
THUISREIS * dd. 1 Jan. te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * hetwelk 19 Januari van Amsterdam vertrekt, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 12 dezer (Mrt.) te Amsterdam van West-Indië
UITREIS * [uitreis, pass 2 April Lands End, 24 Apr te Kingston (J.)]
THUISREIS * 21 Mei te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 9 dezer (Juni) van Amsterdam vertrekkende, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 30 Juli te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-indië naar Europa meegemaakt

Laatst gewijzigd: augustus 2005.