Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

VENEZUELA


1915
UITREIS * dat 24 Sept. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
1921
UITREIS * dat 26 dezer (Aug.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 24 Oct. van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 11 November van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
1922
UITREIS * dat 27 Januari van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 31 Maart van West-Indië te Amsterdam aangekomen [Vad.] / dat 30 Maart van West-Indië te Amsterdam is aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 13 April van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1926
UITREISa * dat 17 dezer (Sept.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
UITREISb * dat 17 dezer (Sept.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [Vad.]
THUISREIS * d.d. 11 November v. West-Indië te Amsterdam verwacht zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS *d.d. 3 December van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
1927
THUISREISa * dd. 29 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
THUISREISb * dd. 29 Januari te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vad.]
UITREIS * dat 18 Febr. v. Amsterdam naar West-Indie vertrekt [NRC]
THUISREIS * d.d. 15 April uit West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * d.d. 6 Mei van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat 1 Juli van West-Indië te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * [22 Juli van Amsterdam; 23 Juli van Boulogne, Amst. n. Barbados; was 26 Juli 6 u. 40 vm. 400 mijlen Z. van Ierland]
THUISREIS * dat 16 September van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * zullen 7 October o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * zijn op 2 dezer (Dec.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam ontscheept [NRC]
UITREIS * dd. 23 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1928
THUISREIS * 15 dezer (Febr.) uit West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * d.d. 9 Maart van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandse passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat 2 Mei te 20 u. v. West-Indië te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 25 Mei van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]br> THUISREIS * 18 Juli van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 10 Augustus van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * van West-Indië naar Nederland, zijn 4 Oct. o.a. de volgende passagiers te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 26 Oct. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 19 dezer (Dec.) te Amsterdam van West-Indië verwacht, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede [NRC]
1929
UITREIS * d.d. 11 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 6 Maart van West-Indië te A'dam gearriveerd [NRC]
UITREIS * dat 29 Maart van Amsterdam naar West-Indië zal vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 23 Mei van West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 14 Juni van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat 8 Aug. van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiersd aankomen [ Vaderland]
UITREIS * d.d. 30 Augustus 1929 van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 24 dezer (Okt.) van West-Indië te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandschen passagiers aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 15 November van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1930
THUISREIS * met het stoomschip 'Venezuela', d.d. 8 Januari van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * met het. s.s. 'Venezuela', d.d. 31 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 27 Maart van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 18 April van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * (Opgave van Crans en Co) Met het s.s. 'Venezuela', d.d. 11 Juni zijn te Amsterdam o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd
UITREIS * d.d. 4 Juli 1930 van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS * 28 Aug. v. West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 19 dezer (Sept.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * dd. 12 dezer (Dec.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1931
THUISREIS * d.d. 4 dezer (Febr.) te Amsterdam, zijn o.a. de navolgende Nederlandsche passagiers van West-Indië aangekomen
UITREIS * 27 Februari van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 24 April van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche aankomen
UITREIS * d.d. 8 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 1 Juli van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 17 Juli van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * [9/9 te Adam]
UITREIS * d.d. 25 September van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 18 November van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen.
UITREIS * 4 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1932
THUISREIS * [27/1 te Adam]
UITREIS * (5 April v.m. 7 uur van Plymouth n. Havre; 6 April te Amsterdam; 9 April van A'dam n. Hamburg; 23 April n.m. 5 uur v. Dover Venus, 25 April v.m. 2 u 30 van Amst. te Hamburg; Venezuela , uitreis, pass 24 April 11 uur 30 v.m. Niton)
THUISREIS * passagiers van het s.s. 'Venezuela', 15 Juni v. West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 1 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt.
THUISREIS * met het st. 'Venezuela', kwamen 24 dezer (Aug.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië te Amsterdam aan
UITREIS * d.d. 9 dezer (Sept.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * Met het st. 'Venezuela', 2 dezer (Nov.) van W.-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen.
1933
THUISREIS * 22 Maart van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 31 Mei j.l. van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
[vierdaagsche Pinksterreis naar Helgoland op de VENEZUELA (3-7 Juni)]
UITREIS *
THUISREIS * Met het st. 'Venezuela', kwamen 9 dezer (Aug.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië te Amsterdam aan.
1934
UITREIS * 23 Maart van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers de reis meemaken
THUISREIS * Donderdag 17 dezer (Mei) o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * Vrijdag 1 Juni o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS * 25 Juli n.m. te Amsterdam van West-Indië zullen de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * 10 Augustus van Amsterdam, zullen o.a. de volgende passagiers met bestemming van West-Indië, naast 37 toeristen voor Madeira vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 10 dezer (Okt.) van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederl. pasagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * met het s.s. 'Venezuela', hetwelk 11 December te Amsterdam verwacht wordt, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede
UITREIS * zulen 28 December a.s. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
1935
THUISREIS *
UITREIS * 8 Maart van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * met het stoomschip 'Venezuela', 1 Mei te Amsterdam verwacht, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië mede
UITREIS * 17 Mei van Amsterdam zullen, o.a. de volgende Nederlandsche passagiers met bestemming Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS * zijn o.a. de volgende passagiers van Madeira en West-Indië te Amsterdam aangekomen (Juli)
UITREIS * 26 Juli van Amsterdam vertrekkend, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers met bestemming West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 4 dezer (Okt.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Amsterdam, Boulogne sur Mer of Doer naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. 26 November zijn o.a. de volgende pasagiers van West-Indië te Amsterdam aangekomen
1936
UITREIS *
THUISREIS * 4 dezer (Febr.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meedegemaakt
UITREIS * hetwelk 21 dezer (Febr.) van Amsterdam vertrekt, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 17 dezer (Apr.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS *
THUISREIS * met het stoomschip 'Venezuela', te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt (26/6)
UITREIS * 10 dezer (Juli) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 3 Sept. te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 18 dezer (Sept.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. 11 dezer (Nov.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende pasagiers de reis van West-Indië naar Europa medegmaakt
UITREIS * 27 dezer (Nov.) van Amsterdam, zullen de voglende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
1937
THUISREIS * heden (23 Jan.) te Amsterdam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS *
THUISREIS * 31 Maart te Amsterdam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 16 dezer (Apr.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
UITREIS * 25 Juni van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 21 Augustus te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * 3 September van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende pasagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. 26 October te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * 12 November van Amsterdam, zullen de volgende passagiers naar West-Indië vertrekken
1938
UITREIS * 21 Jan. van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
UITREIS * 1 April van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken.
THUISREIS * 26(?) Mei te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt

Laatst gewijzigd: augustus 2005.