Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

COTTICA


1927
UITREIS * 7 October van Amsterdam naar Suriname zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1928
THUISREIS * zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië aangekomen (Jan.) [Vad.]
UITREIS * 20 dezer (Jan.) van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat heden 18 April te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië aankomen [Vad.] [NRC]
UITREIS * d.d. 4 Mei van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * 29 Juli van West-Indië te Amsterdam aangekomen / 29 Juli v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS *d.d. 17 Augustus van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
THUISREIS * 11 November v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 30 November van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.]
1929
THUISREIS * dd. 27 Februari van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * dd. 15 dezer van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken (Mrt.) [NRC]
THUISREIS * d.d. 11 Juni van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * dd. 28 Juni van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 24 dezer (Sept.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen zijn o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * d.d. 11 October van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
1930
THUISREIS * 7 dezer (Jan.) van West-Indië zijn de volgende passagiers aangekomen
UITREIS * met het s.s. 'Cottica', d.d. 24 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * Met het s.s. 'Cottica', 23 April van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 9 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche Passag. vertrekken
THUISREIS * 7 dezer (Aug.) van West-Indië te Amsterdam verwacht
UITREIS * dd. 22 dezer (Aug.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 15 dezer (Nov.) te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlansche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 25 November van Amsterdam n. West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1931
UITREIS * 3/3
UITREIS * dat 22 September van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * [17 dec te Adam]
UITREIS * d.d. 29 dezer (Dec.) van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederl. passagiers vertrekken
1933
THUISREIS * (27 Jan. v. Paramaribo n. Amst.) 13 dezer (Febr.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 21/2
THUISREIS * dd. 6 Mei te Amsterdam aangekomen, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
[3 twaalfdaagsche reizen naar Madeira op de COTTICA, Van Rensselaer en Oranje Nassau (6 Juni-18 Juni, 27 Juni-9 Juli en 18 Juli-30 Juli)]
UITREIS * d.d. 11 Augustus 1933 van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1934
THUISREIS * Cottica met het st. 'Cottica' zijn 14 Januari de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * d.d. 23 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS * 9 April te Amsterdam, zijn de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië en Madeira aangekomen
UITREIS * 17 April van Amsterdam zullen de volgende Nederlandsche passagiers naar Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS * 2/7
UITREIS * 10 Juli van Amsterdam, zullen de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken naar West-Indië
THUISREIS * 24 Sept. te Amsterdam, zijn de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië en Madeira aangekomen
UITREIS * dat 5 October van Amsterdam naar West-Indië zal vertrekken, zullen zich de volgende
THUISREIS * 13 Dec. te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers
UITREIS * d.d. 21 December van A'dam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1935
THUISREIS *
UITREIS * met het s.s. 'Cottica', zullen 9 Augustus o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS *
1936
UITREIS * dat 10 dezer (Jan.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * 20 dezer (Mrt.) te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 27 dezer (Mrt.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * met het s.s. 'Cottica', te Amsterdam aangekomen, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt (26/6)
UITREIS *
THUISREIS * 7 Nov. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 13 dezer (Nov.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1937
THUISREIS * 23 dezer (Jan.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 29 Januari van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. 8 April te Amsterdam, maakten de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa mede
UITREIS * 23 April van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * [9 Juli van Amst n. W-Indie; 13 Juli nm 3 u. v. Madeira n. Paramribo; 10 Aug. van W. Indie te Nieuw York]
THUISREIS * te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt (Sept.)
UITREIS * d.d. 24 September van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 5 dezer (Dec.) te Amsterdam van West-Indië
UITREIS * 10 Dec. van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
1938
THUISREIS * 6 mei te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 13 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 23 Juli te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * dd. 14 October van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië maken
THUISREIS *
1939
UITREIS * hetwelk 3 Januari 1939 van Amsterdam vertrekt, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * [3 Mei v. West-Indie te Nieuw York]

THUISREIS * 10 dezer (Juni) te Amsterdam gearriveerd, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië medegemaakt
UITREIS * 20 Juni van Amsterdam vertrekkende, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken

Laatst gewijzigd: augustus 2005.