Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

CRIJNSSEN


1919
UITREIS * dat 7 November des voormiddags 11 uur van Amsterdam naar West-Indië en Centraal-Amerika vertrekt
1920
THUISREIS *
UITREIS * 6 Febr. van Amsterdam naar West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van West-Indië te Amsterdam aangekomen (April) [NRC]
UITREIS * d.d. 30 April van Amsterdam naar West-Indië vertrok [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 14 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 7 Sept. van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 29 Sept. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * d.d. 26 dezer (Nov.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 8 Dec. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [Vad.] / dat 8 Dec. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1921
THUISREIS *
UITREIS * dat 18 Febr. v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 15 April te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 6 Mei van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 22 dezer (Juli) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 14 September van West-Indië te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * 7 Oct. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1922
THUISREIS * dd. 5(?) Mei van West-Indië te Amsterdam aangekomen. [Vad.]
1926
THUISREIS * arriveeren 8 October o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam [NRC]
UITREISa * 29 October van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
UITREISb * 29 October van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * 24 December zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam arriveeren [NRC]
1927
UITREIS * d.d. 14 dezer (Jan.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * d.d. 10 Maart te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië arriveeren [NRC]
UITREIS * d.d. 8 April van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREISa * dd. 3 Juni uit West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vad.]
THUISREISb * dd. 3 Juni uit West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREISa * dd. 24 dezer (Juni) zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
UITREISb * dd. 24 Juni zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.]
THUISREIS * 19 Aug. uit West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * zullen dd. 9 September o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekke
THUISREIS * worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers 2 dezer (Nov.) van West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * d.d. 25 November zullen de volgende passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
1928
THUISREIS * 18 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 10 Februari van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dat 5 dezer (April) v. West-Indië te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * d.d. 27 dezer (Apr.), zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar W.-Indië vertrekken [Vad.]
THUISREIS * d.d. 20 Juni te Amsterdam worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers verwacht [Vad.]
UITREIS * dat 13 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * d.d. 7 September 1928 van West-Indië worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers te Amsterdam verwacht [Vad.] [NRC]
UITREIS * dd. 28 September 1928 van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 21 November van West-Indië komende, worden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers te Amsterdam verwacht [NRC]
UITREIS * dd. 14 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1929
THUISREIS * 3 Febr. van West-Indië te Amsterdam gearriveerd, zijn de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 1 Maart van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 25 April van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [ Vaderland]
UITREIS * dd. 17 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 11 Juli van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandschen passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * dat 2 Aug. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers meegaan [Vaderland]
THUISREIS * dd. 26 September 1929 van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende passagiers aangekomen [NRC]
UITREIS * passagiers (Nederlandsche), die met het stoomschip 'Crijnssen', 18 dezer (Oct.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 11 dezer (Dec.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * d.d. 3 Januari naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [ Vaderland]
1930
THUISREIS * d.d. 27 Februari van West-Indië, te Amsterdam verwacht, zullen de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * dd. 21 Maart van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * worden 15 dezer (Mei) o.a. de volgende passagiers uit West-Indië te Amsterdam verwacht
UITREIS* d.d. 6 Juni van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * st. 'Crijnssen', 30 Juli van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * d.d. 22 Augustus van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 15 dezer (Oct.) van West-Indië te Amsterdam, zijn de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 14 dezer (Nov.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1931
THUISREIS* d.d. 8 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 27 Maart te Amsterdam uit West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 10/4
THUISREIS * 3 Juni te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * 12 dezer (Aug.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * d.d. 28 Augustus van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS * zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers 21 October van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * 6 dezer (Nov.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1932
UITREIS * dd. 15 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 9 dezer (Mrt.) te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gedebarkeerd
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 18 Mei van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * 5 October van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * 21 October van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 30 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlansche passagiers vertrekken
1933
THUISREIS *
UITREIS * 11 dezer (Mrt.) van Amsterdam naar West-Indië, hebben zich o.a. de volgende Nederlandsche passagiers ingescheept
THUISREIS * 3 Mei te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië debarkeeren
UITREIS *
THUISREIS * 13 Juli v. West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * 28 Juli van Amsterdam naar West-Indië
THUISREIS * met het s.s. 'Crijnssen' arriveerden den 19den September de volgende Nederl. passagiers uit West-Indië te Amsterdam
UITREIS d.d. 6 October van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 29 dezer (Nov.) de volgende Nederlandse passagiers uit West-Indië te Amsterdam aankomen
UITREIS * d.d. 15 December van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1934
THUISREIS * Donderdag 8 dezer (Febr.) o.a. de volgende Nederl. passagiers uit West-Indië te Amsterdam aankomen
UITREIS *<
THUISREIS * 19 April o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen.
UITREIS * Vrijdag 4 dezer (Mei) o.a. de volgend Nederl. passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * Vrijdag 13 dezer (Juli) de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 21 Sept. van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * hetwelk 14 November te Amsterdam verwacht wordt, zijn de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië met bestemming Amsterdam meegekomen
UITREIS * d.d. 30 November a.s. van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1935
THUISREIS * 23 Januari van West-Indië te Amsterdam verwacht, komen de volgende passagiers mede
UITREIS * 8 dezer (Febr.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 4 April te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers medegekomen
UITREIS * 19 April van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers met bestemming West-Indië vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam met bestemming West-Indië vertrekken (Juni)
THUISREIS *
UITREIS * 15 November van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
1936
THUISREIS * zijn 7 Januari de volgende passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * [ 24 Jan. v. Amst.]
THUISREIS * 18 Maart te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS *
THUISREIS * 29 Mei te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * hetwelk 12 Juni van Amsterdam zal vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 5 Aug. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 21 dezer (Aug.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * 30 dezer (Okt.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 22 dezer (Dec.) van Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
1937
UITREIS * 8 Januari van Amsterdam, zullen de volgende passagiers naar West-Indië vertrekken
THUISREIS * 2 Maart te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 19 dezer (Mrt.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van West-Indië meemaken
THUISREIS * dat 11 Mei van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt
UITREIS * 28 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 22 Juli te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van West-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * 6 Aug. van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende pasagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 28 Sept. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * [15 Oct. v. Amst n. W-Indie; uitreis, pass. 17 Oct. Ouessant; 29 Oct. v. Barbados n. Trinidad]
THUISREIS * 9 Dec. te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 24 December van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken.
1938
UITREIS * 4 Maart van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 12 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * 24(?) Juli van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië meemaken
THUISREIS * 5 Juli te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS *
THUISREIS * 15 September te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 30 September van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
1939
THUISREIS *
UITREIS * 30 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
THUISREIS * d.d. 13 Aug. te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * d.d. 22 Aug. a.s. van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar W.-Indië medemaken

Laatst gewijzigd: augustus 2005.