Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

NICKERIE


1914
UITREIS * dat 25 Sept. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS *
1915
UITREIS * 31 Mei v. Amsterdam n. West-Indië
THUISREIS *
UITREIS * dd. 5 Nov. van Amsterdam n. W.-Indië vertrekt
1916
THUISREIS * 24 Febr. v. West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * 4 Juli van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 3 Nov. van Amsterdam naar West-Indië vertrok
1920
THUISREISa * dat vermoedelijk 3 dezer (Juli) van West-Indië te Amsterdam aankomt [NRC]
THUISREISb * vermoedelijk 5 Juli van West-Indië te Amsterdam [Vad.]
UITREIS * dat vermoedelijk 23 Juli naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 29 Sept. v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 21 Oct. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
1921
UITREIS * dd. 14/1 van Amsterdam naar West-Indië [Vad.] / dat 14 dezer (Jan.) an Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREISa * 27 Maart van Paramaribo te A'dam aangekomen [NRC]
THUISREISb * d.d. 27 Maart van Paramaribo te Amsterdam. [Vad.]
UITREIS * dat 15 April van Amsterdam n. West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * d.d. 13 Juni van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * [19 Juli van Adam te Paramaribo; 31 Juli van Curaçao naar Nieuw-York]
THUISREIS * 5 Sept. van West-Indië naar Amsterdam vertrokken en 2 Oct. te Havre aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 20 October van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1922
UITREIS * dd. 9 Februari van Amsterdam naar West-Indië [Vad.]
THUISREIS *
UITREIS * dat 20 Juni van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1925
UITREIS * Binnengekomen. Dec 24. ss. Nickerie van A'dam. [Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 1-1-1925]
1926
UITREIS * d.d. 16 December van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar Suriname vertrekken [Vad.]
1927
THUISREIS * dat 15 Maart van Suriname te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * dat 1 April van Amsterdam naar Suriname vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 1 Juli uit West-Indië te Amsterdam wordt verwacht [NRC]
UITREIS * 15 Juli van Amsterdam zullen de volgende passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS * zijn heden (12 Okt.) de volgende Nederlandsche passagiers uit W.-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * zullen op 23 December o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar West-Indië vertrekken [NRC]
1928
THUISREIS * dat heden (20 Mrt.) te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 13 April van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [Vad.] [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 27 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * zijn op 24 October j.l. o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië te Amsterdam aangekomen [Vad.] [NRC]
UITREIS * dd. 9 dezer (Nov.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
1929
THUISREIS *
UITREIS * dd. 22 Februari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * dd. 24 Mei van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vaderland]
UITREIS * d.d. 7 Juni v. Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
THUISREIS * d.d. 2 September van West-Indië te Amsterdam gearriveerd, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 20 September van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 3 Januari 1930 van Amsterdam naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
1930
THUISREIS * d.d. 1 April van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zin o.a. de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd
UITREIS * dd. 18 April van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * Met het s.s. 'Nickerie', d.d. 1 Augustus van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * d.d. 28 October van West-Indië te Amsterdam,. zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS *
THUISREIS *
1931
UITREIS * 27/1
THUISREIS * d.d. 24 April van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * 5/5
THUISREIS * 30 Juli v. W.-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 11 Augustus van Amsterdam n. W.-Indië vertrekt
THUISREIS * d.d. 6 dezer (Nov.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * (23 dec van West-Indie te New York)
1932
THUISREIS * d.d. 11 dezer (Febr.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
[verkocht Commewijn (ex St Thomas) en Nickerie (ex St Jan) naar het buitenland. (Vad. 1932_11_25_1_08)]

Laatst gewijzigd: augustus 2005.