Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

ORANJE NASSAU


1904
THUISREIS * Passagiers aan boord van het st. Oranje-Nassau, kapt. J. Aarents, van West-Indië naar Amsterdam. (febr 1904)
UITREIS * Passagiers a/b st. Oranje-Nassau, kapt. J. Aarents, vertrekt 15 Febr. van hier naar West-Indië. (febr 1904)
1911
UITREIS * dat 22 Juli van Amsterdam naar W.-Indië vertrekt
THUISREIS * van West-Indië naar Amsterdam, 21 Oct. te Havre aangekomen
UITREIS * dat 10 Nov. naar West-Indië vertrekt
1912
THUISREIS * v. West-Indië n. Amsterdam, te Havre aangekomen (Febr.)
UITREIS *
THUISREIS * van West-Indië n. Amsterdam, 1 Juni te Havre aangekomen
UITREIS * dat 21 Juni v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt
THUISREIS *
UITREIS * van Amsterdam n. West-Indië (Okt.)(ongecorrigeerd)
THUISREIS * 20 Sept v. Paramaribo te Havre aangekomen
UITREIS *
1913
THUISREIS * van West-Indië n. Amsterdam, 11 Jan. te Havre aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * v. West-Indië n. Amsterdam, 3 Mei te Havre aangekomen
UITREIS * dat 20 Juni v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt
THUISREIS * v. West-Indië n. Amsterdam, 18 Sept. te Havre aangekomen
UITREIS * dat 10 Oct. v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt
1914
THUISREIS * 10 Jan. v. West-Indië te Havre aangekomen
UITREIS * dat 30 Jan. v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt
THUISREIS * 2 Mei van Paramaribo te Havre aangekomen
UITREIS * d.d. 22 Mei v. Amsterdam n. West-Indië
THUISREIS * 28 Aug. van West-Indië, via Havre, te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 11 Sept. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS *
1915
UITREIS * dat 8 Januari van Amsterdam n. Paramaribo vertrekt|
THUISREIS * 28 April van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 14 Mei van Amsterdam naar West-Indië vertrok
THUISREIS *
UITREIS * dat 10 September naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * 30 Dec. van West-Indië te Amsterdam aangekomen
1916
UITREIS * 7 Jan. van Amsterdam naar West-Indië vertrok
THUISREIS * van West-Indië aangebracht (Apr.)
UITREIS * dat 12 Mei v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt
1919
THUISREIS * 10 Dec. van West-Indië te Amsterdam aangekomen
1920
THUISREISa * vermoedelijke aankomst te Amsterdam 23 April a.s. [Vad.]
THUISREISb * vermoedelijke aankomst van West-Indië te Amsterdam 23 April a.s. [NRC]
UITREIS * 15 Mei van Amsterdam naar West-Indië vertrokken [NRC]
THUISREIS * van West-Indië aangebracht te Amsterdam per st. 'Oranje Nassau' op 26 dezer (Aug.) [NRC]
UITREIS * dat 13 dezer (Okt.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 9 Dec. van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * d.d. 23 December van Amsterdam naar West-Indië [Vad.]
1921
THUISREIS *
UITREIS * dat 4 Maart van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * 28 April v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 20 dezer [Mei] van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 5 Aug. v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * dat 21 dezer (Okt.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1922
UITREISa * dd. 6 Januari van Amsterdam naar West-Indië [Vad.]
UITREISb * dat 6 Januari van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
UITREIS * dat 24 Maart van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1923
UITREIS * 30 Nov. van Amsterdam naar Puerto Limon vertrokken [Vad.]
1926
THUISREIS * 21 October van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 12 November van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
1927
THUISREIS * d.d. 9 dezer (Jan.) te Amsterdam zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië aangekomen [NRC]
UITREIS * dat 28 Januari van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
THUISREIS * dat 23 dezer (Mrt.) van West-Indië te Amsterdam verwacht wordt [NRC]
UITREIS * 29 April van Amsterdam zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREISa * 26 Juli v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
THUISREISb * dd. 26 dezer (Juli) te Amsterdam aangekomen, arriveerden de volgende passagiers uit Suriname [Vad.]
UITREIS * dat 12 Augustus van Amsterdam naar Suriname vertrekt [NRC]
THUISREIS * zijn heden (7 Nov.) de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen [Vad.]
UITREIS * d.d. 25 November van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende passagiers vertrekken [NRC]
1928
THUISREIS * dat a.s. Zaterdagmorgen (Febr.) uit West-Indië te Amsterdam verwacht wordt, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [NRC]
UITREIS * d.d. 23 Maart van Amsterdam, zullen .a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREIS *
UITREIS * passagiers die 6 Juli met het st. 'Oranje Nassau' van Amsterdam naar West-Indië zullen vertrekken [NRC]
THUISREIS * van West-Indië worden 3 Oct. o.a. de volgende Nederlandsche passagiers verwacht [NRC]
UITREIS * dat 19 October van Amsterdam naar West-Indië vertrekt [NRC]
1929
THUISREIS * zijn d.d. 14 Januari o.a. de volgende Nederlandsche passagiers v. West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 1 Februari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a, de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vaderland]
THUISREIS * d.d. 30 April van West-Indië te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen [Vaderland]
UITREIS * dd. 17 Mei van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 16 dezer (Aug.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen, zijn de volgende Nederlandsche passagiers gearriveerd [NRC]
UITREIS * d.d. 30 Augustus 1929 van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [NRC]
THUISREIS * 27 Nov. te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van West-Indië aangekomen [NRC]
UITREIS * dd. 13 dezer (Dec.) naar West-Indië vertrekkende, zullen zich de volgende passagiers te Amsterdam inschepen [NRC]
1930
THUISREIS * d.d. 12 Maart te Amsterdam verwacht, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers arriveeren
UITREIS * (vertrekt 28/3)
THUISREIS * d.d. 21 dezer (Juni) van West-Indië te Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 11 Juli naar West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * d.d. 21 dezer (Oct.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1931
THUISREIS *
UITREIS * [14/4]
THUISREIS * [6 juli te Adam]
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 9 dezer (Okt.) van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 27 dezer (Okt.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1932
THUISREIS * d.d. 17 dezer (Jan.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * 9 dezer (Febr.) van Amsterdam naar West-Indië, zijn o.a. de volgende passagiers vertrokken
THUISREIS * (14 mrt van West-Ind te New-York; 18 Mrt van N.York n. Port au Prince)
UITREIS * dd. 3 dezer (Mei) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * dd. 17 dezer (Juli) te Amsterdam van West-Indië, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * dd. 26 dezer (Juli) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 8 dezer (Okt.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * d.d. 18 dezer (Okt.) van Amsterdam vertrekken
THUISREIS *
1933
UITREIS * 10 Januari van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers vertrekken
THUISREIS *
[3 twaalfdaagsche reizen naar Madeira op de COTTICA, Van Rensselaer en Oranje Nassau (6 Juni-18 Juni, 27 Juni-9 Juli en 18 Juli-30 Juli)]
UITREIS * d.d. 27 dezer (Juni) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS *
UITREIS * 19 dezer (Sept.) van Amsterdam naar West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 1 dezer (Dec.) van West-Indië en te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen.
UITREIS * d.d. 12 dezer (Dec.) van Amsterdam naar Madeira en West-Indië zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1934
THUISREIS * Zondag 25 dezer (Febr.) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit W.-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dd. 6 Maart van Amsterdam naar Madeira en Suriname, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken.
THUISREIS * dat 20 Mei te Amsterdam arriveert, zullen o.a. de volgende Nederlandsche pasagiers uit West-Indië en Madeira aankomen
UITREIS * 29 dezer (Mei) o.a. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam naar Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS * 13 dezer (Aug.) te Amsterdam aangekomen, hebben zich o.a. de volgende Nederlandsche passagiers uit West-Indië en Madeira ontscheept
UITREIS* 21 Augustus van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië en Madeira vertrekken
THUISREIS * 1 Nov. van West-Indië te Amsterdam, zijn o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aangekomen
UITREIS * d.d. 16 November van Amsterdam naar Madeira en West-Indië, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
1935
THUISREIS * hetwelk 25 dezer (Jan.) te Amsterdam verwacht wordt, komen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers mede
UITREIS *
THUISREIS * zijn de volgende Nederlandsche passagiers van W. Indië en Madeira te Amsterdam aangekomen (16/4)
UITREIS * 19 April van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers met bstemming Madeira en West-Indië vertrekken
THUISREIS * dat 25 Juni te Amsterdam zal aankomen van West-Indië, zullen de volgende Nederlandsche passagiers
UITREIS * zullen 5 Juli a.s. de volgende Nederlandsche passagiers van Amsterdam vertrekken
THUISREIS *10 dezer (Sept.) te A'dam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers aankomen
UITREIS * 20 dezer (Sept.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken
THUISREIS * 26 dezer (Nov.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 6 dezer (Dec.) van A'dam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
1936
THUISREIS * 12 Februari te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 21 dezer (Febr.) van Amsterdam naar West-Indië
THUISREIS * 28 dezer (Apr.) te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 24 dezer (Juli) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 30 Sept. te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * 9 October a.s. van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 19 dezer (Dec.) te A'dam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis naar Europa medegemaakt
UITREIS * 25 dezer (Dec.) van Amsterdam te vertrekken, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken
1937
THUISREIS * d.d. 4 dezer (Mrt.) te Amsterdam verwacht, van West-Indië naar Europa
UITREIS * d.d. 12 dezer (Mrt.) van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * d.d. 19 Mei te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * d.d. 28 Mei van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 4 dezer (Aug.) te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 13 Aug. van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van West-Indië medemaken
THUISREIS * 20 October te Amsterdam, zijn de volgende passagiers van W.-Indië in Europa aangekomen
UITREIS * dd. 29 October 1937 van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis van West-Indië medemaken
1938
UITREIS * d.d. 14 Januari van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis van Europa naar West-Indië medemaken
THUISREIS *
UITREIS * 1 April van Amsterdam vertrekkend, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië meemaken.
THUISREIS * 8(?) Juni te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS *
THUISREIS * 24 Augustus te Amsterdam verwacht, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa meegemaakt
UITREIS * dd. 2 September van Amsterdam, zullen de volgende passagiers de reis naar West-Indië medemaken
THUISREIS * 7 November te Amsterdam, hebben de volgende passagiers de reis van West-Indië naar Europa medegemaakt
UITREIS * 22 dezer (Nov.) van Amsterdam vertrekkend, zullen de onderstaande passagiers de reis van Amsterdam naar West-Indië medemaken
1939
THUISREIS * blijkens opgave van de K.N.S.M. zullen de volgende passagiers en leden der bemanning van de 'Simon Bolivar' hedenmiddag (22 Nov.) met de 'Oranje Nassau' te Vlissingen aankomen

Laatst gewijzigd: augustus 2005.