Aanmelden | Contact
Zoeken

Passagierslijsten West-Indië 1889-1940 (bootreizen Suriname/Curaçao)
De database bevat o.m. de namen genoemd in de passagierslijsten (in kranten gepubliceerd) van de onderstaande Nederlandse schepen.

De rood gekleurde lijsten ontbreken nog in de database.

Reizen van Nederlandse schepen (per jaar geordend)

PRINS DER NEDERLANDEN


1903
UITREIS * Passagiers aan boord van het s.s. Prins der Nederlanden, kapt. M.P. van der Est, vertrokken 15 dezer van Amsterdam naar West-Indië.
1904
UITREIS * Passagiers aan boord van het st. Prins der Nederlanden, kapitein M.P. van der Est, van Amsterdam naar West-Indië. (jan 1904)
1910
THUISREIS * van West-Indië naar Amsterdam (Mrt.)
UITREIS *
THUISREIS * van West-Indië naar Amsterdam, te Havre aangekomen (Juni)
UITREIS * dat 8 Juli van Amsterdam naar West-Indië via Madeira vertrekt
THUISREIS *
UITREIS * dat 28 Oct. van Amsterdam naar West-Indië via Madeira vertrekt
1911
THUISREIS * van West-Indië naar Amsterdam, 31 Jan. te Havre aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * van West-Indië naar Amsterdam, 23 Mei te Havre aangekomen
UITREIS * dat 9 Juni van Amsterdam naar West-Indië via Madeira vertrekt
1912
THUISREIS * 2 Jan. v. Paramaribo te Havre aang.
UITREIS * dat 19 Jan. naar West-Indië vertrekt
THUISREIS * 20 April v. Paramaribo te Havre aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * aangebracht van West-Indië (Aug.)
UITREIS * dat 30 Aug. n. West-Indië vertrekt
1913
THUISREIS * 11 Juli v. Paramaribo te Havre aangekomen
UITREIS * dat 13 Aug. van Amsterdam naar West-Indië
THUISREIS *
UITREIS * dat 5 Dec. van Amsterdam n. West-Indië vertrekt
1914
THUISREIS * 10 Maart v. West-Indië te Havre aangekomen
UITREIS * dat 27 Maart van Amsterdam naar Paramaribo vertrekt
THUISREIS * 28 Juni van West-Indië te Havre aangekomen
UITREIS * 17 Juli v. Amsterdam n. Paramaribo vertrokken
THUISREIS * 26/8 te Amsterdam aangekomen
UITREIS *
THUISREIS * d.d. 26 October v. West-Indië te Amsterdam aangekomen
UITREIS * dat 5(?) Nov. van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
1915
THUISREIS * 19 Juni v. West-Indië te Amsterdam aangekomen N
UITREIS * dat 2 Juli van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
THUISREIS *
UITREIS * dat 25 Oct. v. Amsterdam n. West-Indië vertrekt
1916
THUISREIS * dd. 25 Juli van Falmouth naar Amsterdam vertrokken
UITREIS * dat heden (7 Aug.) van Amsterdam naar West-Indië vertrekt
1917
THUISREIS(?) * Blijkens door de directie van den Koninklijken West-Indischen Maildienst ontvangen telegrafisch bericht van het stoomship 'Prins der Nederlanden', thans liggende te Lissabon, bevinden zich de volgende passagiers aan boord van genoemd schip. Met het oog op het gevaar aan de voortzetting van de reis verbonden, zijn deze passagiers te Lissabon aan land gegaan.
1921
UITREIS * dd. 29 Jan. naar Guatemala [Vad.] / dat 29 dezer (Jan.) van Amsterdam naar Guatemala vertrekt [NRC]
THUISREIS * aangekomen te Amsterdam 14 April [NRC]
UITREIS * dat 27 dezer (Juli) van Amsterdam, naar West-Indië vertrekt [NRC]
UITREIS * 17 Nov. van Amsterdam naar Suriname [Vad.]
1925
UITREIS * Binnengekomen. Aug. 24 ss "Prins der Nederlanden" van Amsterdam [Suriname: koloniaal nieuws- en advertentieblad 25-08-1925]
1926
THUISREIS * d.d. 17 September van West-Indië te Amsterdam aangekomen arriveerden o.a. de volgende Nederlandsche passagiers [Vad.]
UITREIS * dd. 30 Sept. van Amsterdam naar Suriname zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers vertrekken [Vad.]
1927
UITREIS * d.d. 13 dezer (Jan.) van Amsterdam, zullen o.a. de volgende Nederlandsche passagiers naar West-Indië vertrekken [NRC]
THUISREISa * zijn d.d. 16 April de volgende passagiers uit West-Indië te Amsterdam aangekomen [Vad.]
THUISREISb * 16 dezer (Apr.) van West-Indië te Amsterdam aangekomen [NRC]

Laatst gewijzigd: augustus 2005.