Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.13.03 (Den Haag)
Inventarisnummer 1738

DOSSIER 45087
Tweku Internationale Trading Company N.V. in oprichting Handelmaatschappij N.V. (Tweku Internationale Trading Company), gevestigd te 's-Gravenhage.

INHOUD

  • A. 18-10-1951 eerste opgaaf
  • B. 16-05-1952 opgaaf dat de zaak wordt omgezet door een N.V.
  • C(1). 16-05-1952 opgaaf der zaak in nieuwe rechtsvorm
  • C(2). 16-05-1952 akte van oprichting
  • D. 20-05-1954 opgaaf uittreding directeur, intrekking volmacht en adreswijziging zaak naar Schiedam

B. (16-05-1952)


Opgaaf van Tweku International Trading Company N.V. i.o., gevestigd te 's-Gravenhage.

De zaak wordt door de naamloze vennootschap: Tweku Internationale Handelmaatschappij N.V. (Tweku International Trading Company), te 's-Gravenhage, welker akte van oprichting is openbaar gemaakt in de Nederlandse Staatscourant van 16 April 1952, no. 74, bijvoegsel no. 590.

(aangever: Th.A.M. Kuijlaars, eigenaar, 's-Gravenhage 1-5-1952)

Laatst gewijzigd: maart 2011.