Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht - bedrijfsdossiers


Nationaal Archief 3.17.13.03 (Den Haag)
Inventarisnummer 1738

DOSSIER 45087
Tweku Internationale Trading Company N.V. in oprichting Handelmaatschappij N.V. (Tweku Internationale Trading Company), gevestigd te 's-Gravenhage.

INHOUD

  • A. 18-10-1951 eerste opgaaf
  • B. 16-05-1952 opgaaf dat de zaak wordt omgezet door een N.V.
  • C(1). 16-05-1952 opgaaf der zaak in nieuwe rechtsvorm
  • C(2). 16-05-1952 akte van oprichting
  • D. 20-05-1954 opgaaf uittreding directeur, intrekking volmacht en adreswijziging zaak naar Schiedam

C. (09/16-05-1952)


1a. Handelsnaam waaronder de zaak gedreven wordt : Tweku Internationale Handelmaatschappij N.V. (Tweku International Trading Company)
1b. Naam der vennootschap: Tweku Internationale Handelmaatschappij N.V. (Tweku International Trading Company)
1c. Plaats van statuaire vestiging: 's-Gravenhage (zaak verplaatst naar Schiedam, zie akteletter d)
1d. Soort van bedrijf, dat wordt uitgeoefend: in- en export en Commissiehandel
1e. Gemeente, straat en no.: Noordeinde 130 te 's-Gravenhage
1f. Dagtekening en nummer der Nederlandse Staatscourant: 16 April 1952 No. 74 Bijvoegsel 590.

Opgaaf van Bestuurders en Commissarissen:
* Theodorus Aloysius Maria Kuijlaars, geb. Princenhage bij Breda 27-7-1914, directeur, Belgischeplein 16 te 's-Gravenhage;
* Willem van Twist, geb. Dordrecht 7-7-1898, president commissaris en gedelegeerd commissaris, Prinsenstraat 25 (Dordrecht);
* Frederikus Johannes Kemper, geb. Kralingen 2-10-1891, commissaris, wonende bij de Spoorbrug (Schiedam);

Maatschappelijk kapitaal: f 150.000
Geplaatst maatschappelijk kapitaal: f 30.000
Gestort maatschappelijk kapitaal: f 30.000

(aangever: Th.A.M. Kuijlaars, eigenaar, 's-Gravenhage 1-5-1952)

[No. 590] Bijvoegel van de Nederlandse Staatscourant van Woensdag 16 April 1952, no. 74.
NAAMLOZE VENNOOTSCHAP, Tweku Internationale Handelmaatschappij (Tweku International Trading Company), te. 's-Gravenhage.
Heden, de 8-10-1951, verschenen voor mij, EVERT WILHELM SPREY, Notaris te Dordrecht, in tegenwoordigheid van: Mejuffrouw Margaretha Francina van der Koogh en Mejuffrouw Diderika Henrietta Louiza van Son, beiden kantoorbediende en beiden wonende te Dordrecht, als getuigen,
1. ....etc.

Laatst gewijzigd: maart 2011.