Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


013 Jonkhr. Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babijloniënbroek


Legger 13 Jonkhr. Nicolaas Joan Jantzon van Erffrenten van Babijloniënbroek, rentenier, Dordrecht
(Henriette Bernardine Johanna douair. Jhr. F.J. v.d. Santheuvel, Dordrecht)
(Jonkvr. Constance Jacoba Joanna Wilhelmina van den Santheuvel van Hoogeveen echtg. van Willem Reinhard Adolph Graaf van Rechteren Limpurg, Scheveningen)


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoord F114 bouwland -
2 Ridderkerk Rijsoord F27 bouwland van legger 149-1
3 Ridderkerk Rijsoord F28 watering (0 b. 01 r. 34 e.) van legger 149-2
4 Ridderkerk Rijsoord F29 boschhakhout (0 b. 01 r. 87 e.) van legger 149-3
5 Ridderkerk Rijsoord F66 weiland (2 b. 07 r. 30 e.) van legger 164-1
6 Ridderkerk Rijsoord F210 watering (0 b. 01 r. 47 e.) van legger 164-2
7 Ridderkerk Rijsoord F211 boschhakhout (0 b. 02 r. 0 e.) van legger 164-2

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.