Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


147 Willem Nugteren


Legger 147 Willem Nugteren, broodbakker, Ridderkerk


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk buitengors C661 huis erf (0 h. 2 r. 61 c.) vereenigd, van 92-1, naar legger 91-15
(vervolg van art. 144)
34
Ridderkerk buitengrond C2792 huis erf (0 h. 0 r. 37 c.) verkoop; van 144-1, 26; naar 194-14
35 Ridderkerk buitengrond C2793 huis erf (0 h. 0 r. 45 c.) verkoop; van 144-1/2; naar 194-15
36 Ridderkerk buitengrond C2794 huis, schuur erf (0 h. 2 r. 80 c.) verkoop; van 144-1/5; naar 194-16

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.