Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


153 Govert Willem Elshout


Legger 153 (Govert Willem Elshout, winkelier, Rijsoort)(Pietertje Valster wed. van bovenstaande) Dana Annetje Elshout vrouw van Maarten Wilschut Maartenszoon, Ridderkerk


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoord E202 huis, erf (0 h. 3 r. 10 c.) van legger 47-1
2 Ridderkerk Rijsoord E292 tuin (0 h. 24 r. 40 c.) van legger 47-6
3 Ridderkerk Rijsoord E100 huis, erf (0 h. 1 r. 92 c.) van legger 142-1
4 Ridderkerk Rijsoord E286 huis, erf (0 h. 0 r. 80 c.) van legger 141-2
5 t/m 9 Ridderkerk buitengrond - - -

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.