Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


164 Hendrik van Es


Legger 164 (Hendrik van Es, oud-notaris, Dordrecht) Pieter van der Tholen, landb., Barendrecht


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoord en Strevelshoek F66 weiland (2 h. 7 r. 30 c.) verkoop, van legger 8-20, naar legger 13-5
2 Ridderkerk Rijsoord en Strevelshoek F210 watering (0 h. 1 r. 47 c.) verkoop, van legger 165-1, naar legger 13-6
3 Ridderkerk Rijsoord en Strevelshoek F211 boschhakhout (0 h. 2 r. 0 c.) verkoop, van legger 165-2, naar legger 13-7
1 Barendrecht Noldijk D607 boomgaard (0 h. 14 r. 20 c.) verkoop, van legger 103-8, naar legger 164-4
2 Barendrecht Noldijk D1808 huis, schuur en erf (0 h. 21 r. 72 c.) van legger 103-14
3 Barendrecht Noldijk D1809 tuin (0 h. 6 r. 00 c.) van legger 103-15
4 Barendrecht Noldijk D1915 weiland (0 h. 13 r. 67 c.) van legger 164-1
5 Barendrecht buitengrond D601 tuin (0 h. 4 r. 80 c.) van legger 103-2
6 Barendrecht buitengrond D602 huis, schuur, erf (0 h. 2r. 29 c.) van legger 103-3
7 Barendrecht buitengrond D1810 huis, erf (0 h. 2 r. 29 c.) van legger 103-16

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.