Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


019 Anthonij Madelrieu


Legger 19 Anthonij Madelrieu, koperslager, Rijsoort
(Pieter de Koning, landb., Rijsoort)


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoort E23 huis vereenigd, naar legger 76-6
2 Ridderkerk Rijsoort E24 huis vereenigd, naar legger 76-7
3 Ridderkerk Rijsoort E47 bouwland vereenigd, naar legger 76-8
4 Ridderkerk Rijsoort E231 huis en erf hermeten, naar legger 19-5
5 Ridderkerk Rijsoort E267 huis vereenigd, van legger 19-4, naar legger 76-9

NB. volgens opgave van den eigenaar Pieter de Koning is dit art. dezelfde als art. 76 en 141. (op art. 141 komt P. de Koning niet voor).

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.