Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


186 mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen


Legger 186 (mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen, notaris, Dordrecht) Wilhelmina Dederica de Raadt wed. van mr. Julius Dominicus Schultz van Haegen


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F92 weiland (1 h. 40 r. 10 c.) van 27-1
2 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F93 bouwland (2 h. 16 r. 2 c.) van 27-2
3 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F184 watering (0 h. 2 r. 40 c.) van 27-3
4 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F185 weg (0 h. 3 r. 00 c.) van 27-4

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.