Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


020 Aart van der Meulen


Legger 20 Aart van der Meulen, Heerjansdam
(Wickert Visser Wzn, vlasboer, Heerjansdam)(Adriaantje Maasdam wed. van bovenstaande)


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F54 boschhakhout -
2 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F55 watering -
3 Ridderkerk Rijsoort en Strevelshoek F56 bouwland (2 b. 64 r. 0 e) -

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.