Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


202 Bastiaan de Zeeuw, kastelein, Barendrecht


Legger 202 Bastiaan de Zeeuw, kastelein, Barendrecht (vruchtgebruik: Jan de Zeeuw, Rijsoord (zijn vrouw Maria Visser))


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Barendrecht Waalgrond D621 boezemland (0 h. 90 r. 70 c.) van 38-8
2 Barendrecht Waalgrond D626 weiland (0 h. 2 r. 32 c.) van 38-13
3 Barendrecht Waalgrond D1816 water als weiland (0 h. 50 r. 00 c.) van 38-23

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.