Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


203 Damis van Warendorp, kastelein, Ridderkerk


Legger 203 (Damis van Warendorp, kastelein, Ridderkerk) Geertruij de Zeeuw gehd. met Damis van Warendorp, kastelein, Ridderkerk (Vruchtgebruik: Jan de Zeeuw en zijne vrouw Maria Visser, Rijsoord(Barendrecht))


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoord E56 bouwland (1 h. 50 r. 80 c.) van 38-1
2 Ridderkerk Rijsoord E63 bouwland (1 h. 35 r. 30 c.) van 38-2

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.