Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


041 Dirk van Wingerden


Legger 41 (erfpachter) Dirk van Wingerden, vleeschhouwer, Alblasserdam
(Simon Penning, vleeschhouwer, Alblasserdam),


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk Rijsoord E37 boomgaard verkoop, naar legger 119-3
2 Ridderkerk Rijsoord E38 huis en erf verkoop, naar legger 119-4

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.