Aanmelden | Contact
Zoeken

Rijsoord: Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek


Archiefinstelling: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 730 (Waalpolder)
Inventarisnummer: 79A Gaarderboek Polder Rijsoord en Strevelshoek (ca 1886-1905)

scans verkrijgbaar


009 Leendert de Groot


Legger 9 Erfpachter: Leendert de Groot, schipper, Ridderkerk
(Jacob de Jong c.s., arb.r, Ridderkerk)


Volgnummer Gemeente Polder Gehucht of plaatselijke benaming Verwijzing naar de kadastrale plans
(Sectie/No. der Perceelen)
Soort der Eigendommen Beknopte omschrijving der plaats gehad
hebbende verandering
1 Ridderkerk - E32 boomgaard successie naar legger 184-1
2 Ridderkerk - E33 huis en erf successie naar legger 184-2
3 Ridderkerk - E34 tuin successie naar legger 184-3

Laatst gewijzigd: juni/september 2016, september/oktober 2017.