Aanmelden | Contact
Zoeken

Dordrecht (Merwedepolder): Kohier van de verponding 1731 (wijk 14; 78 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731 (wijk 14)

14.031 Noordendijk Arij Maertense


Wijk 14 Nummer 031
Noordendijk
Eigenaar: Arij Maertense
Getaxeerd op: ƒ 16
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 1-7
Opmerkingen: Geen oude verponding

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).