Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.102 Zuidendijk weduwe Bernaerts


Wijk 16 Nummer 102
huis Zuidwijk? Zuidendijk
Eigenaar: weduwe Bernaerts
landhuis & boerderij
Getaxeerd op: ƒ 88
Oude aanslag: ƒ 6
Nieuwe aanslag: ƒ 7-7
Opmerkingen: Over de binnenbermsloot (dus linkerzijde) haar huis op de tuin, voorts een kamertje of woninkje onder het dak van de boerderij voor de tuinman, etc. Getaxeerd op totaal f 48, verponding f 4. De boerderij met schuur en keet en het land verhuurd aan wed. van Cornelis Meulendijk. De opstallen doen f 40, verponding f 3.7.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).