Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.107 Zuidendijk mr. Johan van Neurenberg


Wijk 16 Nummer 107
huis Wielborg Zuidendijk
Eigenaar: mr. Johan van Neurenberg
landhuis & boerderij
Getaxeerd op: ƒ 140
Oude aanslag: ƒ 6
Nieuwe aanslag: ƒ 11-14
Opmerkingen: Tegenover de Schenkeldijk in de Zuidpolder een herenhuis genaamd Wielborg, benevens een huisje voor de tuinman, samen getaxeerd op f 100, verponding f 8.7. Voorts een boerenhuis en schuur met de landerijen verhuurd aan Arij Hordijk, huurwaarde f 40, verponding f 3.7.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).