Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.111 Zuidendijk Hugo Eelbo burgemeester


Wijk 16 Nummer 111
Stevensweg>Reeweg Zuidendijk
Eigenaar: Hugo Eelbo burgemeester
buitenhuis/boerderij
Getaxeerd op: ƒ 76
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 6-7
Opmerkingen: Geen oude verponding. Over de binnenbermsloot (dus links van de dijk) een woning etc. met landerijen verhuurd aan Jan van de Merwede c.s. Huurwaarde van gebouwen f 40, verp. f 3.7. Gedeelte door hemzelf bewoond f 36, verponding f 3.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).