Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.119 Zeedijk Weduwe van Hugo Repelaer


Wijk 16 Nummer 119
Kop van t Land Zeedijk
Eigenaar: Weduwe van Hugo Repelaer
boerderij
Getaxeerd op: ƒ 30
Ongesplitst
Oude aanslag: ƒ 0
Nieuwe aanslag: ƒ 2-10
Opmerkingen: Aanden dijk van den Alloisen of boven polder, te beginnen in het oosten aande Cop van t Land. Geen oude verponding. Over de binnenbermsloot een woonhuis, bewoond door de gebruiker van haar land, Dirk Janse van de Merwede t.b.v. zijn boerenbedrijf. De opstallen getaxeerd op f 30.\n

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).