Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.013 Dubbeldamseweg Joost Versteegt


Wijk 16 Nummer 013
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Joost Versteegt
Getaxeerd op: ƒ 45
Oude aanslag: ƒ 2
Nieuwe aanslag: ƒ 3-15
Opmerkingen: Langs de weg na Dubbeldam, beginnende van de Cingel der stad Dordregt, dus Dubbeldamse weg. Verhuurt aan Jannigje Daniels voor f 1 p.m. (f 12), Steven Waldijk, schoenmaker, voor 8 st.p.w. (f 21.9), Cornelis Janse voor hetzelfde bedrag en Marij Geerids f 1 p.m. (f 12). Er gaat van het totaal een derde af voor de verponding.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).