Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.024 Dubbeldamseweg heer van Swijndregt


Wijk 16 Nummer 024
aan de Raamskil Dubbeldamseweg
Eigenaar: heer van Swijndregt
boerderij/achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 33
Oude aanslag: ƒ 2-10
Nieuwe aanslag: ƒ 2-15
Opmerkingen: Bewoond door Anthonij Duijsent als bedrijf- of weiwachter (land- en jachtopzichter) van het daar omliggende land.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).