Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.036 Dubbeldamseweg Arij Molezij


Wijk 16 Nummer 036
Singel>Dubbeldam Dubbeldamseweg
Eigenaar: Arij Molezij
woonhuis/achterhuis
Getaxeerd op: ƒ 21
Oude aanslag: ƒ 0-9
Nieuwe aanslag: ƒ 1-15
Opmerkingen: Voorhuis, halve achterhuis en halve boomgaard verhuurd aan Cornelia van Bree voor f 24, waarvan afgetrokken geschatte huurwaarde van de halve boomgaard, zijnde f 9. De rest van de opstallen getaxeerd op f 6.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).