Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.051 Achterweg mr. Cornelis de Wit


Wijk 16 Nummer 051
huis Buitenrust? Achterweg
Eigenaar: mr. Cornelis de Wit
boerderij
Getaxeerd op: ƒ 63
Oude aanslag: ƒ 4
Nieuwe aanslag: ƒ 5-5
Opmerkingen: Bouwwoning met de landerijen verhuurd aan Coen Ariense in t Veld en zijn huisvrouw Cornelia Verschoor, huurwaarde f 33, verp. f 2.15. Het resterende deel dat hij zelf gebruikt, wordt geschat op f 30, verponding f 2.10.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).