Aanmelden | Contact
Zoeken

Dubbeldam: Kohier van de verponding 1731 (125 huizen)


Bron: Nationaal Archief (gahetna.nl)
Toegang: 3.01.29 Financie van Holland
Inventarisnummer: 485 (kohier omvattende: 1. Dordrecht, 2. Merwedepolder, 3. Mijlpolder, Crab en Nadort, 4. Dubbeldam, 5. Wieldrecht. Het stedelijk kohier door commissarissen gesloten 27 april 1731, de gedeelten onder 2-5 op 28 augustus 1732)

Bron transcriptie: vervallen website regiodiep.nl.


Kohier van de verponding 1731

16.052 Achterweg Adriaan van den Santheuvel


Wijk 16 Nummer 052
Achterweg
Eigenaar: Adriaan van den Santheuvel
landhuis & schuur
Getaxeerd op: ƒ 64
Oude aanslag: ƒ 5
Nieuwe aanslag: ƒ 5-7
Opmerkingen: Huis en landerijen verhuurd aan Cornelis Hofman, huurwaarde f 40, verp. f 3.7. Twee kamers onder het dak van de schuur en een kelder, benevens een keuken in het boerenwoonhuis houdt de eigenaar aan zich, getaxeerd op f 24, verp. f 2.

Bron transcriptie: www.regiodiep.nl (1 juli 2006; website van stadsarchief Dordrecht).